Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.EIOS.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Charakterystyka najbardziej istotnych zagrożeń środowiska z punktu widzenia rozwoju globalnej gospodarki.

Antropogeniczne zagrożenia emisyjne do atmosfery, gleby i wody.

Łagodzenie skutków eksploatacji zasobów przyrody w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarki żywnościowej oraz ich wyróżniki jakościowe.

Schemat postępowania z określonymi odpadami przemysłowymi, wpływ zastosowanych technik zmniejszenie ryzyka środowiskowego.

Sposoby postępowania w zakresie sortowania, recyklingu, utylizacji odpadów, spalania, depozycji odpadów ostatecznych, lokalizacji składowisk i mogilników.

Rodzaje skażenia wód, klasy czystości, indeks saprobowy, mechanizmy eutrofizacji. Obowiązujące wymagania jakościowe dla potrzeb produkcji żywności i napojów, uregulowania prawne w zakresie ochrony ujęć wody.

Zagrożenia radioaktywne i źródła promieniowania.

Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa (rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne).

Zintegrowany monitoring środowiska. Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska w kraju i na świecie (NFOŚ, IUCN).

Ćwiczenia terenowe

Tematyka zajęć:

Zapoznanie się z funkcjonowaniem składowiska odpadów.

Literatura:

Podstawowa

1. Ochrona środowiska. Księga eko-testów do pracy w szkole i w domu. Hafner M. Polski Klub Ekologiczny. Kraków 1993

Uzupełniająca

1. Ekologia-Żywność-Zdrowie. WGS, Przemyśl 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Dokonuje charakterystyki najbardziej istotnych zagrożeń środowiska z punktu widzenia rozwoju globalnej gospodarki. Charakteryzuje regiony świata pod względem stopnia zagrożenia, i wskazuje tendencje obserwowane w ostatnich latach. Wnikliwie informuje o antropogenicznych zagrożeniach emisyjnych do atmosfery, gleby i wody. Przekonuje do słuszności sozologicznej filozofii łagodzenia skutków eksploatacji zasobów przyrody w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (Agenda 21, sekwestracja CO2,monitoring globalny i lokalny).

Wymienia odpady wytwarzane w sektorze gospodarki żywnościowej, oraz wyróżniki jakościowe pod względem obciążenia środowiska:

• zużycie wody na jednostkę produktu,

• uciążliwości ściekami,

• wytwarzanie odpadów niepłynnych,

• hałas emitowanym przez urządzenia.

Przedstawia ogólnie schematy postępowania z określonymi odpadami przemysłowymi, wskazuje wpływ zastosowanych technik zmniejszenie ryzyka środowiskowego. Przekonuje do sprawdzonego sposobu postępowania w zakresie sortowania, recyklingu, utylizacji odpadów, spalania, depozycji odpadów ostatecznych, lokalizacji składowisk i mogilników. Wnikliwie informuje o rodzajach skażenia wód, klasach czystości, indeksie saprobowym, mechanizmach eutrofizacji. Kładzie nacisk na obowiązujące wymagania jakościowe dla potrzeb produkcji żywności i napojów, uregulowania prawne w zakresie ochrony ujęć wody. Przedstawia i uczula na zagrożenia radioaktywne i źródła promieniowania. Informuje o biologicznych skutkach chemizacji rolnictwa. Wykazuje różnice pomiędzy rolnictwem konwencjonalnych i ekologicznym. Przekonuje do słuszności prowadzenia zintegrowanego monitoringu środowiska. Informuje o organizacjach i instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska w kraju i na świecie (NFOŚ, IUCN)

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Zna procedury postępowania na składowisku odpadów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie zaprezentowania opracowanego materiału (dotyczącego EiOŚ) lub test jednokrotnego wyboru (min. 51% punktów) – udział w ocenie końcowej modułu 80%.

Ćwiczenia terenowe

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, sprawozdania oraz aktywności podczas dyskusji tematycznych prowadzonych na zajęciach m.in w zakładzie przetwarzania i składowania odpadów - udział w ocenie końcowej modułu 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zdaniewicz
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.