Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań eksperymentalnych 2 O

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.MBE2.SM.TTZOZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 2 O
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1. Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

2. Nowoczesne metody w analizie jakości żywności.

3. Metody badań w ocenie bezpieczeństwa żywności.

4. Analiza składu chemicznego żywności.

5. Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.

6. Weryfikowanie przydatności metod analitycznych.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Pomeranz Y., Meloan C.E., Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące innowacji w kierunkach badań naukowych w zakresie technologii żywności. Zna zasady i wykorzystanie technik analitycznych stosowanych ocenie jakości żywności.

- zaawansowane metody w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowywania wyników badań. Zna zasady przygotowania pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy, pozyskuje w tym celu potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł.

- wykorzystać, zanalizować i zinterpretować wyniki z zaawansowanych pomiarów zastosowanych do oceny jakości żywności. Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

- świadomej odpowiedzialności za poufność niektórych danych, w tym wyników badań naukowych i rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Dorota Gumul, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Marek Sikora, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.