Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań, prezentacji ich wyników. W ramach zajęć przedstawiane są także zagadnienia optymalizacji eksperymentu oraz analizy statystycznej danych eksperymentalnych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Informacja naukowa. Metody wyszukiwania publikacji i patentów w internecie. Prawidłowa konstrukcja zapytań bazodanowych

Matematyczne metody optymalizacji eksperymentu

Podstawowe metody badań zbóż i przetworów zbożowych

Analiza wybranych właściwości mechanicznych żywności: tekstura i reologia

Praktyczna nauka korzystania z baz patentowych oraz literatury naukowej

Ocena wyników analizy: dokładność, precyzja, czułość, niepewność pomiarowa. Podstawowe błędy w analizie ilościowej

Opracowywanie wyników analiz mikroskopowych: określanie wielkości i rozrzutu wielkości ziaren skrobiowych. Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wariancje

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie danych doświadczalnych

Statystyczne metody oceny wyników analiz

Opracowanie wyników podstawowych analiz fizykochemicznych – istotność różnic, jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji

Opracowanie wyników badan mechanicznych (reologia, tekstura) – ocena współzależności cech jakościowych, współczynnik korelacji

Opracowanie wyników badan chromatograficznych - całkowanie powierzchni piku, analiza ilościowa, określanie średnich mas cząsteczkowych glukanów skrobiowych i rozkładów różniczkowych mas cząsteczkowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Z. Laudanski A.R. Wójcik. Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, 1989.

• B. Achremowicz, M. Wesołowska-Janczarek, Poradnik dla dyplomantów, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin 2001

Literatura uzupełniająca:

• W. Przygocki. Metody badan polimerów. PWN, 1 edition, May 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia podstawowe narzędzia służące do wyszukiwania informacji naukowej. Opisuje podstawowe techniki wyszukiwania artykułów i patentów. Zna zasady korzystania z serwisów naukowych.

Zna metody matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe metody badań zbóż i przetworów zbożowych .

Umiejętności

Wykorzystuje bazy danych jako źródło informacji naukowej. Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej

Umie oszacować dokładność, precyzję, czułość, niepewność pomiarową.

Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obróbki matematycznej danych doświadczalnych.

Potrafi wykorzystać metody statystyczne do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i doskonalenia warsztatu analitycznego związanej z wprowadzaniem nowych norm i metod ewaluacji laboratoriów.

Krytycznie analizuje wyniki badań eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia narzędzi wyszukiwania informacji naukowej.

Nie zna metod matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

Nie zna metod badań zbóż i przetworów zbożowych .

Nie umie korzystać z informacji naukowej.

Nie umie oszacować precyzji i jest bardzo niedokładny.

Nie potrafi korzystać z arkuszy kalkulacyjnych

Nie potrafi wykorzystać metod statystycznych do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych

Jest przekonany o własnej doskonałości

Jest bezkrytyczny

Na ocenę 3

Wymienia podstawowe narzędzia służące do wyszukiwania informacji naukowej.

Zna niektóre metody matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

Zna podstawowe metody badań zbóż i przetworów zbożowych .

Umie korzystać z informacji naukowej, jednak robi to niechętnie i powoli.

Umie oszacować precyzję i dokładność, ale jest zbyt pewny siebie.

Potrafi korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.

Potrafi wykorzystać niektóre metody statystyczne do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych

Nie jest przekonany o własnej doskonałości

Nie jest bezkrytyczny

Na ocenę 4

Wymienia podstawowe narzędzia służące do wyszukiwania informacji naukowej. Opisuje podstawowe techniki wyszukiwania artykułów i patentów. Zna zasady korzystania z serwisów naukowych.

Zna metody matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe metody badań zbóż i przetworów zbożowych .

Wykorzystuje bazy danych jako źródło informacji naukowej. Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej

Umie oszacować dokładność, precyzję, czułość, niepewność pomiarową.

Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obróbki matematycznej danych doświadczalnych.

Potrafi wykorzystać metody statystyczne do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych

Ma świadomość potrzeby samokształcenia..

Krytycznie analizuje wyniki badań eksperymentalnych.

Na ocenę 5

Opisuje zaawansowane techniki wyszukiwania artykułów i patentów. Przewiduje jak zmienią się zasady korzystania z serwisów naukowych.

Na poczekaniu opracowuje metody matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

Zna i potrafi scharakteryzować dowolne metody badań zbóż i przetworów zbożowych .

Współtworzy bazy danych będące źródłem informacji naukowej.

Umie policzyć dokładność, precyzję, czułość, niepewność pomiarową.

Nie potrzebuje arkusza kalkulacyjnego do matematycznej danych doświadczalnych.

Praktycznie wykorzystuje metody statystyczne do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i doskonalenia warsztatu analitycznego związanej z wprowadzaniem nowych norm i metod ewaluacji laboratoriów.

Krytycznie analizuje wyniki badań eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.