Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań, prezentacji ich wyników. W ramach zajęć przedstawione zostaną także zagadnienia optymalizacji eksperymentu oraz analizy statystycznej danych eksperymentalnych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Bazy danych, jako źródło informacji naukowej. Bazy danych publikacji i patentów. Metody poszukiwania literatury naukowej. Prawidłowa konstrukcja zapytań bazodanowych.

Matematyczne metody optymalizacji eksperymentu.

Chemiczne i spektroskopowe metody badan glukanów skrobiowych.

Analiza wybranych właściwości mechanicznych żywności: tekstura i reologia.

Praktyczna nauka korzystania z baz patentowych oraz literatury naukowej.

Ocena wyników analizy: dokładność, precyzja, czułość, niepewność pomiarowa. Podstawowe błędy w analizie ilościowej.

Opracowywanie wyników analiz mikroskopowych: określanie wielkości i rozrzutu wielkości ziaren skrobiowych. Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wariancje.

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie danych doświadczalnych.

Statystyczne metody oceny wyników analiz.

Opracowanie wyników podstawowych analiz fizykochemicznych – istotność różnic, jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji.

Opracowanie wyników badan chromatograficznych - całkowanie powierzchni piku, analiza ilościowa, określanie średnich mas cząsteczkowych glukanów skrobiowych i rozkładów różniczkowych mas cząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Z. Laudanski A.R. Wójcik. Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, 1 edition, May 1989.

[2] Steve W. Cui. Food Carbohydrates: Chemistry, Physical Properties, and Applications. CRC, 1 edition, May 2005.

[3] Michael W. Dong. Modern HPLC for Practicing Scientists. Wiley-Interscience, 1st edition, June 2006.

[4] M. Groszek. Kurs Excel 2003. Helion, 1 edition, May 2003.

[5] W. Przygocki. Metody badan polimerów. PWN, 1 edition, May 1990.

Literatura uzupełniająca:

[1] V. Kafarov S. Lazarevna Achnazarova. Optymalizacja eksperymentu w chemii i technologii chemicznej. WNT, 1 edition, May 1982.

[2] R. Paul Singh. Computer Applications in Food Technology: Use of Spreadsheets in Graphical, Statistical, And Process Analysis. Academic Press, pap/dsk edition, July 1996.

[3] David L. B. Wetzel and George Charalambous. Instrumental Methods in Food and Beverage Analysis. Elsevier Publishing Company, 1 edition, May 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i potrafi wskazać podstawowe bazy danych wykorzystywane, jako źródło informacji naukowej (bazy danych publikacji i patentów). Zna metody poszukiwania literatury naukowej. Zna zasady konstruowania zapytań bazodanowych. Zna podstawy matematycznych metod optymalizacji eksperymentu.

Umiejętności

Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Potrafi ocenić dokładność, precyzje, czułość, niepewność pomiarową. Zna podstawowe błędy w analizie ilościowej. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów. Potrafi wykorzystać program do obliczeń statystycznych Statistica do analizy uzyskanych danych eksperymentalnych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i udoskonalania warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna i nie potrafi wskazać podstawowych bazy danych wykorzystywanych, jako źródło informacji naukowej. Nie zna metod poszukiwania literatury naukowej. Nie zna zasad konstruowania zapytań bazodanowych.

Nie korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów.

Nie ma świadomość potrzeby samokształcenia i udoskonalania warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji

Nie posiada umiejętności krytycznej oceny danych eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Na ocenę 3

Zna i potrafi wskazać podstawowe bazy danych wykorzystywane, jako źródło informacji naukowej, (bazy danych publikacji i patentów). Zna metody poszukiwania literatury naukowej. Zna zasady konstruowania zapytań bazodanowych.

Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów.

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i udoskonalania warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji

Na ocenę 4

Zna i potrafi wskazać podstawowe bazy danych wykorzystywane, jako źródło informacji naukowej, (bazy danych publikacji i patentów). Zna metody poszukiwania literatury naukowej. Zna zasady konstruowania zapytań bazodanowych. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe chemiczne, spektroskopowe i mechaniczne metody badań glukanów skrobiowych.

Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów. Potrafi ocenić dokładność, precyzje, czułość, niepewność pomiarową. Zna podstawowe błędy w analizie ilościowej.

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i udoskonalania warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji

Posiada umiejętności krytycznej oceny danych eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Na ocenę 5

Zna i potrafi wskazać podstawowe bazy danych wykorzystywane, jako źródło informacji naukowej, (bazy danych publikacji i patentów). Zna metody poszukiwania literatury naukowej. Zna zasady konstruowania zapytań bazodanowych. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe chemiczne, spektroskopowe i mechaniczne metody badań glukanów skrobiowych.

Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Potrafi ocenić dokładność, precyzje, czułość, niepewność pomiarową. Zna podstawowe błędy w analizie ilościowej. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów. Potrafi wykorzystać program statystyczny Statistica do analizy uzyskanych danych eksperymentalnych.

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i udoskonalania warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji.

Posiada umiejętności krytycznej oceny danych eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Paulina Korpak, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.