Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTC.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami planowania doświadczeń. Studenci poznają metody badawcze wykorzystywane w technologii żywności. Zapoznają się także z procedurami stosowanymi w trakcie walidacji technik analitycznych. Ponadto poznają podstawy procesu analizy danych i interpretacji otrzymanych wyników pomiarów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Pojęcia: problemu badawczego, hipotezy i tezy. Zasady prowadzenia doświadczeń.

Podstawy teorii eksperymentu (Design of Experiments – DOE)

Realizacja doświadczenia – najczęściej wykorzystywane techniki badawcze

Walidacja metod pomiarowych

Analiza wyników pomiarów – charakteryzowanie próby i populacji, eliminowanie wyników wątpliwych

Analiza danych –cd. Pojęcia korelacji i regresji

Weryfikacja postawionych hipotez i formułowanie wniosków

Od pomysłu do wykonania – czyli jak przełożyć pojęcia teoretyczne na język eksperymentatora

Jak zaplanować doświadczenie do podanego problemu badawczego?

Wykorzystanie baz danych w procesie planowania eksperymentu

Metody badawcze wykorzystywane w naukach o żywności – przykłady zastosowań

Projektowanie procesów badawczych na przykładach eksperymentów wirtualnych

Analiza danych otrzymanych na drodze eksperymentów wirtualnych

Indywidualne projektowanie procesu badawczego przez studentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu”, WNT, Warszawa, 1976

2. Górecka R., Teoria i Technika eksperymentu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1998

3. Mazerski J., Chemometria praktyczna, Wyd. Malamut, Warszawa, 2009

4. Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa, 1995

5. Jankiewicz M, Kędzior Z., Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Kęcki J., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1998

2. Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002

3. Singh R.P., Erdogdu F., Virtual Experiments in Food Processing, RAR Press, Davis, California, 2004

4. Zieliński T., Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki, StatSoft Polska, Kraków, 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Ma zaawansowaną wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Umiejętności

Potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej odpowiednie role

Potrafi prawidłowo zidentyfikować oraz rozstrzygnąć problemy i dylematy związane z wykonywaniem zawodu technologa żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Posiada niewystarczającą wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Nie poszerzył wiedzy o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Posiada niewystarczającą wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Nie potrafi zastosować odpowiednich technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Nie potrafi wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Nie potrafi współpracować z innymi osobami w grupie, nie bierze odpowiedzialności za efekty pracy grupy

Nie jest świadomy potencjalnych problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Na ocenę 3

Posiada niewielką wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

W ograniczonym zakresie poszerzył wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma ograniczoną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi w ograniczonym zakresie zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Angażuje się w minimalnym zakresie w pracę grupy, ma kłopoty z przyjęciem odpowiedniej roli

W niewielkim stopniu potrafi zidentyfikować oraz rozstrzygnąć dylematy zawodowe.

Na ocenę 4

Posiada odpowiednią wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Poszerzył wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma odpowiednią wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi z niewielką pomocą, zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi wykorzystać w znacznym zakresie wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Jest zaangażowany w pracę grupy, nie ma większych kłopotów z przyjęciem różnych ról

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach i etapach planowania eksperymentu

Ma zaawansowaną wiedzę o podstawach teoretycznych i zastosowaniach różnych technik analitycznych w badaniach żywności

Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu walidacji oraz prawidłowego analizowania otrzymanych danych

Potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji pomocnych do rozwiązania problemu badawczego

Potrafi w pełni wykorzystać wiadomości ze statystyki do planowania eksperymentu i opracowania wyników

Jest bardzo aktywny w grupie, przyjmuje w niej różne role w zależności od rodzaju postawionego problemu

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i potrafi je rozstrzygnąć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banaś
Prowadzący grup: Joanna Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banaś
Prowadzący grup: Joanna Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banaś
Prowadzący grup: Joanna Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.