Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZRZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych R
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników. W ramach zajęć omawiane są także zagadnienia optymalizacji eksperymentu oraz analizy statystycznej danych eksperymentalnych.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Wyszukiwanie i weryfikowanie informacji naukowej.

Oprogramowanie do gromadzenia i obróbki danych doświadczalnych.

Podstawowe pojęcia statystyczne.

Weryfikacja hipotez statystycznych.

Analizy statystyczne w praktyce.

Ćwiczenia laboratoryjne -15 godz.:

Przegląd zasobów sieciowych dostępnych z poziomu uczelni. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obróbki i wizualizacji danych.

Jednoczynnikowa analiza wariancji.

Wieloczynnikowa analiza wariancji.

Analiza korelacji.

Przygotowanie bibliografii.

Literatura:

1. Laudański Z., Wójcik A.R. Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, 1989

2. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M., Poradnik dla dyplomantów, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin 2001

3. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe narzędzia służące do wyszukiwania informacji naukowej oraz techniki wyszukiwania artykułów i patentów. Zna zasady korzystania z serwisów naukowych

metody matematycznej obróbki danych doświadczalnych.

podstawowe metody badań surowców roślinnych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykorzystać bazy danych jako źródło informacji naukowej i korzystać z baz patentowych oraz literatury naukowej.

oszacować dokładność, precyzję, czułość, niepewność pomiarową.

wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obróbki matematycznej danych doświadczalnych.

wykorzystać metody statystyczne do analizy błędu uzyskanych danych eksperymentalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

krytycznej analizy wyników badań eksperymentalnych w kontekście bezpieczeństwa produkcji żywności.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnego sprawozdania z prac laboratoryjnych - udział w ocenie końcowej 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.