Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TJBJW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników. W ramach zajęć omawiane są także zagadnienia optymalizacji eksperymentu oraz analizy statystycznej danych eksperymentalnych.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Bazy danych, jako źródło informacji naukowej. Bazy danych publikacji i patentów. Metody poszukiwania literatury naukowej. Prawidłowa konstrukcja zapytań bazodanowych.

Matematyczne metody optymalizacji eksperymentu.

Chemiczne i spektroskopowe metody badan glukanów skrobiowych.

Analiza wybranych właściwości mechanicznych żywności: tekstura i reologia.

Praktyczna nauka korzystania z baz patentowych oraz literatury naukowej.

Ćwiczenia

Tematyka zajęć:

Praktyczna nauka korzystania z baz patentowych oraz literatury naukowej.

Ocena wyników analizy: dokładność, precyzja, czułość, niepewność pomiarowa. Podstawowe błędy w analizie ilościowej.

Opracowywanie wyników analiz mikroskopowych: określanie wielkości i rozrzutu wielkości ziaren skrobiowych. Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wariancje.

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie danych doświadczalnych.

Statystyczne metody oceny wyników analiz.

Opracowanie wyników podstawowych analiz fizykochemicznych – istotność różnic, jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji.

Opracowanie wyników badan mechanicznych (reologia, tekstura) – ocena współzależności cech jakościowych, współczynnik korealcji.

Literatura:

Podstawowa

1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa 2006

2. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M., Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2001

3. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, PWN, Warszawa 2000

Uzupełniająca

1. Klonecki W., Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna i potrafi wskazać podstawowe bazy danych wykorzystywane, jako źródło informacji naukowej (bazy danych publikacji i patentów). Zna metody poszukiwania literatury naukowej. Zna zasady konstruowania zapytań bazodanowych. Zna podstawy matematycznych metod optymalizacji eksperymentu

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Korzysta z baz patentowych oraz literatury naukowej. Potrafi ocenić dokładność, precyzje, czułość, niepewność pomiarową. Zna podstawowe błędy w analizie ilościowej. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do opracowywania podstawowych zagadnień doświadczalnych w zakresie technologii węglowodanów. Potrafi wykorzystać program do obliczeń statystycznych Statistica do analizy uzyskanych danych eksperymentalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Ma świadomość potrzeby samokształcenia i u doskonalenia warsztatu analitycznego w celu lepszego podejmowania decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu jednokrotnego wyboru (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy zaliczeniowej - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Paulina Korpak, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.