Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie kliniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.ZYKL.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie kliniczne
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i technikami oraz planowaniem i realizacją leczenia żywieniowego.

Pełny opis:

TEMATYKA:

Budowa i skład organizmu człowieka. Znaczenie i wchłanianie składników odżywczych.

Ocena stanu odżywienia.

Wskazania i strategie leczenia żywieniowego.

Żywienie drogą przewodu pokarmowego: charakterystyka diet przemysłowych, strategia wyboru diety i drogi podania oraz powikłania EN.

Żywienie drogą naczyń krwionośnych: charakterystyka żywienia pozajelitowego, wskazania i powikłania PN.

Standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Zespół ponownego odżywienia: charakterystyka, zapobieganie i leczenie.

Leczenie żywieniowe w chirurgii. Protokół ERAS (enhanced recovery after surgery).

Monitorowanie leczenia żywieniowego. Organizacja opieki żywieniowej - aspekty prawne i etyczne.

Literatura:

PODSTAWOWA:

Spodaryk M. (2019) Podstawy leczenia żywieniowego. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.

Sobotka L. (Red.) (2013). Podstawy żywienia klinicznego. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.

Standardy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (2018). Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Kwartalnik "Postępy Żywienia Klinicznego" (Advances in Clinical Nutrition) ISSN: 1896-3706. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

Payne A., Barker H. „Dietetyka i żywienie kliniczne”. Elsevier Urban & Partner, 2010.

Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2019). Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Podstawowe zagadnienia dotyczące żywienia klinicznego oraz znaczenie poszczególnych składników odżywczych w realizacji leczenia żywieniowego.

Metody oceny stanu odżywienia, w tym przesiewowe metody wykorzystywane u pacjentów hospitalizowanych.

Strategie leczenia żywieniowego wraz ze wskazaniami / przeciwskazaniami oraz możliwymi powikłaniami.

Podział i charakterystykę diet przemysłowych oraz zasady obliczeń składu mieszanin do żywienia pozajelitowego.

UMIEJĘTNOŚCI:

Przesiewowa ocena stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza NRS2002-12 oraz pogłębiona za pomocą wybranych metod antropometrycznych i biochemicznych.

Planowanie strategii leczenia żywieniowego z uwzględnieniem rodzaju i sposobu podaży diety .

Obliczenia składu mieszaniny do żywienia pozajelitowego.

KOMPETENCJE:

Pracy z pacjentem i jego opiekunem/rodziną, lekarzem i personelem medycznym oraz korzystania z porady innego specjalisty.

Wykazywania otwartości na preferencje żywieniowe pacjenta, dbałości o jak najlepszą jakość życia pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta i zachowywania tajemnicy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Ćwiczenia specjalistyczne:

Zaliczenie w formie pisemnej (opisy przypadków); udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz, Olga Sularz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Maria Brzegowy, Aneta Koronowicz, Joanna Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Maria Brzegowy, Joanna Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz, Joanna Krzemińska, Aleksandra Raczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)