Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II N: Technologia słodu i piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTZNZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II N: Technologia słodu i piwa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza i umiejętności z zakresu technologii produkcji słodu i piwa.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Wstęp do technologii browarniczej, rynek piwa w Polsce i na świecie, woda w browarnictwie

Jęczmień jako gł wny surowiec przemysłu słodowniczego

Technologia słodu

Rozdrabnianie słodu

Zacieranie słodu

Filtracja zacieru

Gotowanie brzeczki

Klarowanie brzeczki i nastawienie fermentacji

Propagacja drożdży

Metody fermentacji

Przemiany biochemiczne podczas fermentacji

Dojrzewanie piwa

Stabilizacja piwa

Kontrola jakości w browarnictwie

Chmiel i produkty chmielarskie

ĆWICZENIA:

Ocena jakości wody jako surowca do produkcji piwa

Opracowanie receptury piwa

Ocena jakości jęczmienia i słodu

Wytworzenie brzeczki i analiza jakości brzeczki

Propagacja drożdży i kontrola fermentacji

Analiza jakości piwa gotowego

Literatura:

W Kunze. Technologia słodu i piwa, VLB Berlin 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa wykorzystywane podczas produkcji słodu i piwa

- charakterystykę surowc w browarniczych i zależności pomiędzy parametrami

technologicznymi i jakością produktu

- etapy, procesy technologi słodowniczej i browarniczej oraz i ich cele i urządzenia wykorzystywane do realizacji ww. procesów

Umiejętności:

- samodzielnie sporządzić brzeczkę piwną, potrafi dobrać odpowiednią metodę

zacierania, filtracji oraz sporządzić bilans surowcowy.

- wykonać analizy fizyko-chemiczne mające na celu ocenę jakości piwa i brzeczki.

Analizuje otrzymane wyniki (wykonuje proste obliczenia, sporządza

notatkę/raport).

- wykorzystuje mikroorganizmy do wytwarzania piwa (potrafi zaplanować i zrealizować

propagację, zachować czystość mikrobiologiczną, ocenić jakość gęstwy

drożdżowej)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnego sprawozdania z zaprojektowania i wytworzenia piwa - udział w ocenie końcowej modułu 20%,

- 1 kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punkt w) - udział w ocenie końcowej modułu 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aneta Ciosek, Katarzyna Fulara, Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aneta Ciosek, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)