Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia specjalizacyjna I: Przemysł skrobiowy i cukrowniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP1.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I: Przemysł skrobiowy i cukrowniczy
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką przemysłu skrobiowego, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej w produkcji skrobi i jej przetworów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Budowa i funkcje skrobi

Biosynteza i metabolizm skrobi

Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej

Produkcja skrobi zbożowych

Metody modyfikacji skrobi

Chemiczne modyfikacje skrobi

Syropy skrobiowe i maltodekstryny

Ogólny zarys technologii cukrownictwa

Produkcja cukru z buraków i trzciny cukrowej

Nowe trendy w przetwórstwie surowców węglowodanowych

Metody izolacji i oznaczania zawartości skrobi

Charakterystyka podstawowych właściwości skrobi.

Właściwości syropów skrobiowych.

Analiza surowców i produktów przemysłu cukrowniczego

Hydroliza kwasowa skrobi

Hydroliza enzymatyczna skrobi

Chemiczna modyfikacja skrobi – utlenianie

Chemiczna modyfikacja skrobi – estryfikacja

Charakterystyka wybranych właściwości skrobi i produktów jej modyfikacji. Charakterystyka kleikowania.

Charakterystyka wybranych właściwości skrobi i produktów jej modyfikacji. Właściwości reologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Nowotny F. (red.): Technologia przetwórstwa ziemniaczanego, WNT, Warszawa 1972.

• W. Sikorski; Chemia Żywności; WNT, Warszawa 2002.

• G. Lisińska, W. Leszczyński i inni; Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów; Skrypt AR Wrocław; 2002.

• Praca zb. pod red. M. Pałasińskiego; Technologia przetwórstwa węglowodanów; PTTŻ Małopolska; 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Problemy modyfikacji skrobi, Materiały VI Letniej Szkoły Skrobiowej, wyd. Oddz. Małopolski PTTŻ2, Kraków, 1992.

• Leszczyński W, Pałasiński M.: Stulecie badań nad skrobią w Polsce (1898-1998), Oddz. Małopolski PTTŻ2, Kraków 1998.

• P. Tomasik, Ch. Schilling; Chemical Modification of Starch; w Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry; 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Nazywa i charakteryzuje podstawowe surowce węglowodanowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Opisuje procesy biosyntezy i metabolizm sacharydów. Wymienia i definiuje poszczególne etapy przygotowania surowców dla przemysłu krochmalniczego

Objaśnia etapy procesu izolacji skrobi. Definiuje znaczenie surowców węglowodanowych technologii żywności i żywieniu człowieka. Opisuje podstawowe procesy modyfikacji skrobi.

Objaśnia etapy produkcji cukru trzcinowego i buraczanego.

Umiejętności

Dobiera odpowiednie metody analityczne do identyfikacji i analizy polisacharydów.

Ocenia przydatność różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi

Analizuje i sporządza schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją skrobi

Analizy dotyczące surowców i produktów w przemysle cukierniczym.

Kompetencje społeczne

Rozumie korzyści i zagrożenia związane z uprawą surowców węglowodanowych

Kreatywnie poszukuje nowych sposobów wykorzystania sacharydów w przemyśle spożywczym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wymienić i rozpoznać podstawowych surowców węglowodanowych

Nie umie objaśnić kolejnych etapów technologicznych podczas produkcji skrobi

Nie potrafi opisać schematów technologicznych modyfikacji skrobi metodami fizycznymi, chemicznymi i biochemicznymi.

Nie umie opisać różnic pomiędzy właściwościami różnych skrobi modyfikowanych i przyczyn ich występowania

Nie zna technologii i procesów wykorzystywanych w przemyśle cukrowniczym

Nie zna narzędzi do projektowania procesu technologicznego

Nie potrafi ocenić przydatności różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi

Nie zna metod badania jakości surowca, półproduktów i produktów

Nie potrafi obliczyć podstawowych parametrów technologicznych i zadań związanych w projektowaniem produkcji

Nie jest świadomy zagrożeń wynikających z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii.

Nie potrafi kreatywnie wykorzystać nowych surowców i technologii w przetwórstwie węglowodanów

Na ocenę 3

Wymienia i rozpoznaje podstawowe surowce węglowodanowe

Objaśnia podstawowe etapy procesu technologicznego

Opisuje podstawowe procesy modyfikacji skrobi

Wyjaśnia różnice we właściwościach skrobi modyfikowanych

Zna podstawowe procesy wykorzystywane w przemyśle cukrowniczym

Zna kilka narzędzi

Ma trudności w ocenie przydatności różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi

Opisuje metodę, ale nie potrafi dobierać metod do rozwiązania konkretnego problemu

Oblicza czynniki wskazane w kolumnie drugiej w sposób mechaniczny, nie potrafi jednak przeprowadzić ich analizy

Rozumie zagrożenia wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Ma trudności w kreatywnym wykorzystaniu nowych surowców i technologii w przetwórstwie węglowodanów

Na ocenę 4

Charakteryzuje podstawowe surowce węglowodanowe, wyjaśnia ich znaczenie

Dokładnie opisuje kolejne etapy procesu technologicznego

Wymienia i opisuje procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące podczas modyfikacji skrobi

Podaje przykłady zastosowań skrobi modyfikowanych i wyjaśnia przyczyny ich stosowania

Opisuje kolejne etapy produkcji cukru z buraka cukrowego i trzciny cukrowej.

Zna wszystkie narzędzia i metody ich stosowania

Potrafi ocenić przydatność różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi.

Opisuje metody i stosuje metody adekwatne do postawionego problemu

Oblicza czynniki wskazane w kolumnie drugiej, potrafi je objaśnić

Rozumie zagrożenia wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach.

Potrafi wykorzystać nowe surowce i technologie w przetwórstwie węglowodanów

Na ocenę 5

Szczegółowo charakteryzuje podstawowe surowce węglowodanowe, wyjaśnia ich znaczenie

Krytycznie analizuje kolejne etapy procesu technologicznego

Wyjaśnia przyczyny wykorzystania określonych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych do modyfikacji skrobi

Podaje przykłady zastosowań różnych polisacharydów i skrobi modyfikowanych i wyjaśnia przyczyny ich stosowania

Szczegółowo opisuje kolejne etapy produkcji cukru z buraka cukrowego i trzciny cukrowej.

Stosuje narzędzia i metody ich stosowania, porównuje je oraz dobiera do rozwiązania konkretnego problemu

Precyzyjnie ocenia przydatność różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi.

Dobiera i ocenia metodę, potrafi modyfikować metody

Oblicza czynniki wskazane w kolumnie drugiej, potrafi je objaśnić, zastosować praktycznie i modyfikować w miarę potrzeby

Jest świadomy zagrożeń wynikających z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii.

Potrafi kreatywnie wykorzystać nowe surowce i technologie w przetwórstwie węglowodanów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.