Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia specjalizacyjna I M: Przemysł skrobiowy i cukrowniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP1.SM.TTZMZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I M: Przemysł skrobiowy i cukrowniczy
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Budowa i funkcje skrobi.

Biosynteza i metabolizm skrobi.

Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.

Produkcja skrobi zbożowych.

Metody modyfikacji skrobi.

Chemiczne modyfikacje skrobi.

Syropy skrobiowe i maltodekstryny.

Ogólny zarys technologii cukrownictwa.

Produkcja cukru z trzciny cukrowej.

Produkcja cukru z buraków cukrowych.

Ćwiczenia:

Metody izolacji i oznaczania zawartości skrobi.

Charakterystyka podstawowych właściwości skrobi.

Hydroliza kwasowa skrobi.

Hydroliza enzymatyczna skrobi.

Chemiczna modyfikacja skrobi.

Charakterystyka wybranych właściwości skrobi i produktów jej modyfikacji. Charakterystyka kleikowania.

Charakterystyka wybranych właściwości skrobi i produktów jej modyfikacji. Właściwości reologiczne.

Właściwości hydrolizatów skrobiowych.

Analiza surowców i produktów przemysłu cukrowniczego.

Porównanie właściwości sacharozy i innych środków słodzących.

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego; Technologia przetwórstwa węglowodanów; PTTŻ Małopolska; 2005.

2. Sikorski W.; Chemia Żywności; WNT, Warszawa 2002.

1. Lisińska G., Leszczyński W. i inni; Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów; Skrypt AR Wrocław; 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe surowce węglowodanowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym, procesy biosyntezy i metabolizm sacharydów, poszczególne etapy przygotowania surowców dla przemysłu krochmalniczego.

etapy procesu izolacji skrobi, znaczenie surowców węglowodanowych technologii żywności i żywieniu człowieka, podstawowe procesy modyfikacji skrobi.

etapy produkcji cukru trzcinowego i buraczanego.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

dobrać odpowiednie metody analityczne do identyfikacji i analizy polisacharydów.

ocenić przydatność różnych gatunków roślin do pozyskiwania skrobi.

analizować i sporządzać schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją skrobi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

rozpoznania korzyści i zagrożeń związanych z uprawą surowców węglowodanowych.

kreatywnego poszukiwania nowych sposobów wykorzystania sacharydów w przemyśle spożywczym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.