Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna I C: Produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP1.SM.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I C: Produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

1) Związki bioaktywne w żywności. Wpływ składników odżywczych i substancji nieodżywczych na funkcje fizjologiczne i metaboliczne organizmy.

2) Charakterystyka głównych składników i grup żywności funkcjonalnej. Możliwość wykorzystania żywności funkcjonalnej w prewencji chorób przewlekłych.

3) Charakterystyka żywności wysokobłonnikowej.

4) Funkcjonalne właściwości fruktanów.

5) Klasyfikacja i zastosowanie preparatów białkowych w żywieniu dietetycznym (preparaty sojowe, preparaty mleczne, preparaty białkowe z ubocznych produkcji ubojowych, hydrolizaty białkowe - enzymatyczne).

6) Naturalne źródła witamin w żywieniu dietetycznym.

7) Stymulacja układu immunologicznego przez bakterie fermentacji mlekowej. Prozdrowotne właściwości probiotyków.

8) Naturalne źródła mikro- i makroelementów.

9) Naturalne źródła kwasów tłuszczowych (ryby, owoce morza, siemię lniane).

10) Wtórne metabolity roślin i antyoksydanty. Charakterystyka związków fenolowych, flawonoidów, karotenoidów, glikozydów, fitosteroli.

11) Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

12) Metody analityczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa żywności.

Ćwiczenia:

1) Kierunek rozwoju żywności funkcjonalnej dietetycznej

2) Technologia przyrządzania dietetycznych przystawek (prebiotyki - np. szparagi, cykoria)

3) Owoce morza – potrawy z ryb i owoców morza. Potrawy z ryb słodkowodnych (pstrąg)

4) Funkcjonalne wyroby cukiernicze: bezglutenowe, niskoenergetyczne, wysokoenergetyczne dla sportowców i osób ciężko pracujących fizycznie: posiłek regeneracyjny – zupa z wkładką (grochówka, bigos)

5) Desery dietetyczne z owoców egzotycznych

6) Śniadania funkcjonalne (pasta z awokado, orzechów i banana)

7) Badanie zawartości wybranych witamin w produktach funkcjonalnych

8) Badanie zawartości białka oraz składu aminokwasowego w produktach funcjonalnych, wysokobiałkowych

9) Probiotyki - technologia fermentacji mleka i warzyw. Naturalne synbiotyki.

10) Żywność regionalna Małopolski: oscypek, kiełbasa lisiecka, karp wędzony i karp w zalewie octowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Praca zbiorcza pod redakcją prof. dr hab. F. Świderskiego. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - 2006

2. Akty prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, dostępne online.

Uzupełniająca:

1. J. Kozłowska-Strawska, A. Badora, S. Chwil. Żywność funkcjonalna i tradycyjna – właściwości i wpływ na postawy konsumentów. Probl Hig Epidemiol 2017, 98(3): 212-216

2. K. Mironiuk. Żywność funkcjonalna - wyzwanie dla konsumenta, szansa dla producenta. Roczniki Naukowe SERiA 2018 XX

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie rolę składników funkcjonalnych w produkcji potraw

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi zaplanować i przygotować potrawy z udziałem różnych składników funkcjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do świadomej oceny znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych (min. 51% poprawnie). Udział w ocenie końcowej przedmiotu - 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sadowska-Rociek
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Dorota Litwinek, Barbara Mickowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sadowska-Rociek
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Dorota Litwinek, Barbara Mickowska, Anna Sadowska-Rociek, Radosława Skoczeń-Słupska, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)