Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce browarnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SUBR.SP.TPIWY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce browarnicze
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Moduł "Surowce browarnicze" obejmuje swoim zakresem przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności przez słuchaczy z zakresu surowców fermentowanych, wody, chmielu i drożdży.

Pełny opis:

W ramach wykładów przedstawione są następujące tematy:

- jakość jęczmienia

- technologia słodu i jakość słodu

- chmiel i produkty chmielarskie

- woda w browarnictwie

Literatura:

EBC Analytica

W. Kunze, Technologia słodu i piwa

ASBC Methods

Journal of the Institute of Brewing

Journal of the American Society of Brewing Chemists

Efekty uczenia się:

ZNA:

- w stopniu podstawowym czynności i techniki stosowane podczas przyjęcia, przechowywania, oczyszczania i sortowania jęczmienia oraz zna zasady oceny jakości jęczmienia przeznaczonego do celów słodowniczych

- w stopniu podstawowym czynności i techniki stosowane podczas uprawy i produkcji chmielu i produktów chmielarskich;

- w stopniu zaawansowanym technologię produkcji słodu (techniki, przebieg i przemiany procesów moczenia, kiełkowania i suszenia ziarna)

- zna wpływ poszczególnych parametrów jakościowych jęczmienia na jego potencjał do wytworzenia wysokiej jakości słodu

-

POTRAFI:

- przeprowadzić ocenę jakości jęczmienia w podziale na analizę wstępną, stan fizjologiczny ziarna i parametry fizyko-chemiczne jęczmienia

- przeprowadzić ocenę jakości słodu jęczmiennego, chmielu i wody przeznaczonej do warzenia

- ocenić jakość słodów specjalnych, wody i zbadać jakość brzeczki wytworzonej z użyciem różnych rodzajów słodu i wody o różnych parametrach jakościowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - minimum 51% do uzyskania oceny pozytywnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Bartłomiej Daniszewski, Sławomir Dryja, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aneta Ciosek, Sławomir Dryja, Olga Hrabia, Aleksander Poreda, Tomasz Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 17 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Kamil Domański, Sławomir Dryja, Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 17 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Kamil Domański, Sławomir Dryja, Katarzyna Fulara, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)