Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TJBJW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy studentów z zakresu przetwórstwa zbóż, przemysłu ciastkarskiego i cukierniczego a także stosowanych metod badawczych, w stosunku do informacji uzyskanych na wykładach oraz ćwiczeniach, poprzez prezentacje opracowań lub publikacji z różnych czasopism naukowych, a także zdobycie umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, przygotowania i przedstawienia prezentacji (pisemnej lub ustnej).

Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Prezentacja prac dotyczących rodzajów szkodników zbożowo-mącznych i metod ich zwalczania.

Prezentacja prac dotyczących pleśni i mykotoksyn w ziarnie zbóż i jego przetworach – zagrożenia dla zdrowia, metody oznaczania i zapobieganie ich występowaniu.

Prezentacja prac dotyczących wartości żywieniowej i możliwości wykorzystania nowych surowców w przetwórstwie zbóż (amarantus, komosa ryżowa, teff (miłka abisyńska), chia (szałwia hiszpańska).

Prezentacja prac dotyczących wykorzystania procesu ekstruzji w produkcji nowoczesnych przetworów zbożowo-mącznych.

Prezentacja prac dotyczących współczesnych trendów w produkcji makaronów tradycyjnych i z nietypowych surowców.

Prezentacja prac dotyczących akryloamidu – niechcianego składnika przetworów zbożowych i pieczywa.

Prezentacja prac dotyczących wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz możliwości wykorzystania ziarna kakaowego a także produktów jego przetwarzania

Prezentacja prac dotyczących celu i możliwości wzbogacania karmelków twardych i nadziewanych.

Prezentacja prac dotyczących wyrobów cukierniczych specjalnego przeznaczenia w kontekście ich właściwości żywieniowych i prozdrowotnych

Literatura:

Podstawowa

1. wybrane publikacje z czasopisma „Żywność. Technologia. Jakość”

2. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Zbożowo-Młynarski”

3. wybrane publikacje z czasopisma „Przegląd Piekarsko-Cukierniczy”

Uzupełniająca

1. wybrane publikacje z czasopisma „Cukiernictwo i Piekarstwo”

2. wybrane publikacje z czasopisma „Przemysł Spożywczy“

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Wymienia i krótko charakteryzuje rodzaje szkodników zbożowych i metody ich zwalczania. Zna zagrożenia wynikające z obecności mykotoksyn i pleśni w ziarnie zbóż, wskazuje metody oznaczania i zapobiegania ich występowaniu.

Charakteryzuje wartość żywieniową i możliwości wykorzystania nowych surowców w przetwórstwie zbóż (amarantus, komosa ryżowa, teff (miłka abisyńska), chia (szałwia hiszpańska).

Wskazuje nowoczesne trendy w produkcji przetworów zbożowych i makaronów. Opisuje możliwości zastosowania procesu ekstruzji do produkcji nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych.

Charakteryzuje akryloamid – składnik przetworów zbożowych i pieczywa.

Określa wartość odżywczą i prozdrowotną oraz możliwość wykorzystania ziarna kakaowego a także produktów jego przetwarzania

Wskazuje cel i możliwość wzbogacania karmelków twardych i nadziewanych

Charakteryzuje wyroby cukiernicze specjalnego przeznaczenia w kontekście ich właściwości żywieniowych i prozdrowotnych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie:

- przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego zakresu tematycznego - udział w ocenie

końcowej modułu 70%,

- uczestnictwo w dyskusji tematycznej - udział w ocenie końcowej modułu 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Halina Gambuś, Marek Gibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.