Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TJBJA.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Przedstawienie zasad prowadzenia seminariów i pracy studenta

Omówienie sposobu wykorzystania literatury i baz danych związanych z tematem pracy magisterskiej.

Przedstawienie zasad korzystania z poszczególnych laboratoriów w Katedrze przy wykonywaniu części eksperymentalnej pracy

Prezentacje publikacji związanych z tematami realizowanymi przez studentów

Literatura:

Podstawowa

1. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość – korzystanie z publikacji zamieszczonych w tym czasopiśmie (znajdują się w Katedrze)

2. FOOD Lex – korzystanie z tego czasopisma (znajduje się w Katedrze)

3. Normy dotyczące analizy sensorycznej i chemicznej żywności (znajdują się w Katedrze)

Uzupełniająca

1. Food Analytical Methods, Food Chemistry, Food Science and Technology, Food Research International, Food and Chemical Toxicology,

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma wiedzę w zakresie badań naukowych w dziedzinie przetwórstwa żywności i metod oceny jakości żywności

Ma wiedzę na temat badań naukowych podstaw technologii produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości zdrowotnej

Ma pogłębiona wiedzę w zakresie ryzyka zdrowotnego związanego z fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności i środowiska oraz zna sposoby obniżania tego ryzyka

Identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych, które można modyfikować celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Juszczak
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.