Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i urządzenia działu warzelni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PUDW.SP.TPIWY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy i urządzenia działu warzelni
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Moduł "Procesy i urządzenia działu warzelni" obejmuje swoim zakresem przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności przez słuchaczy z szerokiego zakresu sprzętów znajdujących się w dziale warzelni browaru oraz z procesami technologicznymi warzelni.

Pełny opis:

W ramach wykładów oraz ćwiczeń przedstawione są następujące tematy:

- śrutowanie ziarna słodu, budowa i zasada działania śrutowników

- zacieranie słodu z wodą, konstrukcja i zasada działania kadzi zaciernej

- enzymy i ich zastosowanie w browarnictwie

- filtracja zacieru, budowa i zasada działania kadzi filtracyjnej

- gotowanie brzeczki, budowa i zasada działania kotła warzelnego

- oddzielanie gorących osadów, budowa i zasada działania whirlpoola

- chłodzenie brzeczki, sposoby chłodzenia, budowa i zasada działania wymienników ciepła

Literatura:

EBC Analytica

W. Kunze, Technologia słodu i piwa

ASBC Methods

Journal of the Institute of Brewing

Journal of the American Society of Brewing Chemists

Antkiewicz P., Poreda A., Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie wyd. O.S.W.I. Nauka-Przemysł, Kraków, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- operacje oraz procesy jednostkowe stosowane na warzelni, definiuje i opisuje procesy technologiczne stosowane w produkcji browarniczej oraz zachodzące w ich trakcie przemiany chemiczne i biochemiczne.

- rodzaje, budowę oraz zasady eksploatacji urządzeń stosowanych podczas warzenia piwa, zna zasady mycia i dezynfekcji

- wpływ procesu warzenia na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych w produktach browarniczych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- przeprowadzić obliczenia procesowe i technologiczne dotyczące niezbędne w

prawidłowym przeprowadzeniu procesu warzenia, wskazać krytyczne punkty

kontrolne.

- wykonać podstawowe analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, oraz ocenić jakość brzeczki piwnej i młóta

- wykonać kontrolę przebiegu procesów technologicznych działu warzelni

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - minimum 51% do uzyskania oceny pozytywnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 17 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aneta Ciosek, Olga Hrabia, Aleksander Poreda, Maciej Wentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aneta Ciosek, Katarzyna Fulara, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)