Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PRDY.SM.TTDDX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem powyższego przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą. W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych. Dodatkowo po zakończeniu praktyki powinien potrafić przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, zaplanować i zrealizować typowe projekty związane, wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach oraz przewidywać skutki podejmowanych działań.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zgodnie z ramowym programem praktyk

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z obszarem dietetyki

Umiejętności

Potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

W porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

Potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie wypełnił dzienniczka praktyk, nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 3

Student wypełnił niestarannie dzienniczek praktyk, przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 4

Student dobrze wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki

Na ocenę 5

Student bardzo starannie wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Renata Bieżanowska-Kopeć, Adam Florkiewicz, Jerzy Pałasiński, Ewa Piątkowska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Adam Florkiewicz, Jerzy Pałasiński, Ewa Piątkowska, Kinga Topolska, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.