Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PRDY.SM.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek urzędowej kontroli lub zakładowych laboratoriów zajmujących się kontrolą jakości żywności, a także nabycie umiejętności praktycznych w zakresie oceny jakości surowców oraz wyrobów gotowych.

W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Pełny opis:

Zgodnie z ramowym programem praktyk

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego/jednostkach kontroli jakości żywności.

Zna procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności oraz metody oceny jakości żywności.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością o bezpieczeństwem żywności, przygotowuje sprawozdanie

Wskazuje zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium/zakładzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych; ma świadomość poufności niektórych danych, potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki na podstawie:

- egzaminu ustnego- udział w ocenie końcowej modułu 70%

- poprawnego przygotowania dokumentacji praktyki - udział w ocenie końcowej modułu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Adam Florkiewicz, Maciej Kabziński, Jerzy Pałasiński, Jacek Słupski, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Adam Florkiewicz, Jerzy Pałasiński, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.