Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji i przechowalnictwa surowców roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PPSR.SI.TTWTX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji i przechowalnictwa surowców roślinnych
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami glebowo-klimatycznymi roślin uprawnych, agrotechniką najważniejszych gatunków, kierunkami użytkowania, składem chemicznym pozyskanych surowców i możliwościami ich wykorzystania.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z technologią uprawy najważniejszych gatunków roślin rolniczych, stanowiących podstawowy surowiec do produkcji żywności. Studenci zapoznają się z najważniejszymi czynnikami agrotechnicznymi mającymi wpływ na jakość surowca. Omówione zostaną zasady WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) krajów UE, Dobrej Praktyki Rolniczej oraz wielkość produkcji najważniejszych surowców na świecie i w Polsce.

Pełny opis:

Wspólna polityka rolna. Dobra praktyka rolnicza. Systemy rolnicze

Pszenica, żyto, owies, jęczmień, kukurydza - powierzchnia zasiewów, produkcja, skład chemiczny ziarna, kierunki użytkowania, technologia uprawy.

Gryka, komosa ryżowa, szarłat - powierzchnia zasiewów, produkcja, skład chemiczny ziarna, kierunki użytkowania, technologia uprawy.

Rośliny okopowe - powierzchnia zasiewów, produkcja, skład chemiczny ziarna, kierunki użytkowania, technologia uprawy.

Rośliny przemysłowe - powierzchnia zasiewów, produkcja, skład chemiczny ziarna, kierunki użytkowania, technologia uprawy.

Rośliny motylkowate - powierzchnia zasiewów, produkcja, skład chemiczny ziarna, kierunki użytkowania, technologia uprawy.

Literatura:

Chotkowski J. (red). 1997. Uprawa ziemniaków. Technologia, ekonomika, marketing. Wyd. Bonin.

Chotkowski J. (red). 2005. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra. Warszawa

Gąsiorowski H. (red.). 1995. Owies, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 1994. Żyto, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 1997.Jęczmień, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 2004. Pszenica, chemia i technologia. PWRiL.

Jasińska Z., Kotecki A. Szczegółowa uprawa roślin. Wyd AR Wrocław

Rozbicki J. (red.). 2002. Produkcja i rynek zbóż. Wyd. Wieś Jutra.

Literatura uzupełniająca

Milewski G. (red.). 2009. Zboża, wszechstronne wykorzystanie. Wyd. Biznes Press Sp. z o.o. ISBN 978-83-927966-4-0.

Milewski G. (red). 2011. Kukurydza, nowe perspektywy. Wyd. Biznes Press Sp. z o.o. ISBN 978-83-927966-4-0.

Rudzka J. (red). Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. Wyd. SGGW.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia z zakresu polowej produkcji roślinnej, gleboznawstwa, klimatologii i ochrony roślin. Zna zasady wspólnej polityki rolnej i dobrej praktyki rolniczej. Zna zasady uprawy zbóż, pseudozbóż, roślin okopowych bulwiastych, korzeniowych, oleistych, strączkowych i przemysłowych.

Wskazuje podstawowe elementy technologii uprawy mające wpływ na jakość surowców. Zna skład chemiczny najważniejszych surowców roślinnych oraz kierunki użytkowania i sposób ich wykorzystania.

Umiejętności

Umie przygotować technologię uprawy najważniejszych gatunków roślin rolniczych.

Umie ocenić jakość surowców roślinnych.

Umie ocenić wpływ sposobu produkcji i przechowywania na jakość surowców roślinnych

Kompetencje społeczne

Potrafi, pracując w zespole kreatywnie rozwiązywać problemy analityczne i rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna zasad wspólnej polityki rolnej i dobrej praktyki rolniczej oraz nie potrafi podać różnic pomiędzy systemami uprawy.

Nie potrafi scharakteryzować elementów technologii uprawy mających wpływ na wielkość i jakość plonu.

Nie potrafi przygotować technologii uprawy.

Nie zna składu chemicznego surowców i nie umie ocenić ich jakości.

Nie umie ocenić wpływu sposobu produkcji i przechowywania na jakość surowców roślinnych

Nie potrafi pracować w zespole. Nie rozwiązuje problemów analitycznych w sposób kreatywny

Na ocenę 3

Zna ogólne zasady wspólnej polityki rolnej i dobrej praktyki rolniczej oraz nie potrafi podać różnic pomiędzy systemami uprawy.

Charakteryzuje elementy technologii uprawy mające wpływ na wielkość plonu, ale nie potrafi wyjaśnić ich wpływu na jakość surowców.

Potrafi przygotować tylko wybrane fragmenty technologii uprawy.

Zna skład chemiczny surowców i nie umie ocenić ich jakości.

Umie ocenić wpływ sposobu produkcji na jakość surowców roślinnych, ale nie zna zasad przechowywania.

Potrafi pracować w zespole i podejmuje próby kreatywnego rozwiązywania problemów analitycznych

Na ocenę 4

Zna ogólne zasady wspólnej polityki rolnej i dobrej praktyki rolniczej oraz potrafi podać różnice pomiędzy systemami uprawy.

Charakteryzuje elementy technologii uprawy mające wpływ na wielkość plonu i potrafi wyjaśnić ich wpływ na jakość surowców.

Potrafi przygotować technologię uprawy.

Zna skład chemiczny surowców i umie ocenić ich jakość.

Umie ocenić wpływ sposobu produkcji na jakość surowców roślinnych i zna zasady przechowywania.

Potrafi pracować w zespole i kreatywnie rozwiązywać proste problemy analityczne

Na ocenę 5

Bardzo dobrze zna zasady wspólnej polityki rolnej i dobrej praktyki rolniczej oraz potrafi podać różnice pomiędzy systemami uprawy.

Precyzyjnie charakteryzuje elementy technologii uprawy mające wpływ na wielkość plonu i potrafi wyjaśnić ich wpływ na jakość surowców.

Potrafi przygotować precyzyjną technologię uprawy.

Zna skład chemiczny surowców i umie precyzyjnie ocenić ich jakość.

Precyzyjnie ocenia wpływ sposobu produkcji na jakość surowców roślinnych i zna zasady przechowywania.

Potrafi pracować w zespole i kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.