Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBEK.SM.TJBJW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia

Tematyka zajęć:

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Metody badań chemicznych w ocenie sposobu żywienia

Metody badań w ocenie stanu odżywienia wybranych grup ludności

Analiza bioaktywnych składników żywności

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Podstawowa

1. N. Baryłko-Pikielna, I Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. M. Bączkowicz, T. Fortuna, L. Juszczak, J. Sobolewska-Zielińska, Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Y. Pomeranz i C. E. Meloan, Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

Uzupełniająca

1. M. Jarosz (red) 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd IŻŻ Warszawa

2. J. Gawęcki, W. Wagner, Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

3. M. Jankiewicz, Z. Kędzior (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma zaawansowaną wiedzę o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Zna podstawy i wykorzystanie technik prognostycznych w przetwórstwie i dystrybucji żywności oraz technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy, pozyskuje w tym celu potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł. Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

Ma świadomość poufności niektórych danych, w tym wyników badań naukowych i rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gibiński
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Marcin Łukasiewicz, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gibiński
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.