Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pestycydy w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x9Z2.11.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pestycydy w środowisku
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treść kursu obejmuje zagadnienie dotyczące podziału pestycydów, źródeł skażeń pestycydowych, obiegu pestycydów w środowisku (w wodzie, glebie, roślinie), wybranych aspektów z toksykologii, poznania 9 najbardziej niebezpiecznych związków pestycydowych występujących w środowisku, pozostałości pestycydów w środowisku i płodach rolnych oraz prawne uregulowania dotyczące stosowania pestycydów.

Pełny opis:

Wykłady:

Pestycydy - definicja, podział środków chemicznej ochrony roślin, przeznaczenie. Obrót pestycydami w Polsce i Europie a problemy ochrony środowiska. Źródła skażeń środowiska pestycydami. Wybrane aspekty z toksykologi oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z pestycydami. Obieg pestycydów w środowisku-woda, gleba, roślina (wpływ pestycydów na mikroorganizmy, organizmy glebowe i faunę naziemną). Prawne uregulowania dotyczące stosowania i pozostałości pestycydów w tym roślinach (uboczne skutki). Omówienie najbardziej niebezpiecznych związków pestycydowych w środowisku.

Ćwiczenia:

Omówienie wybranych grup chemicznych herbicydów z uwzględnieniem ich szkodliwości dla środowiska. Charakterystyka wybranych grup chemicznych insektycydów z uwzględnieniem szkodliwości dla środowiska. Charakterystyka wybranych grup chemicznych fungicydów z uwzględnieniem szkodliwości dla środowiska. Przykłady poznania i wykorzystania pestycydów przeznaczonych do ochrony roślin przed agrofagami (roślin sadowniczych, ozdobnych, zielarskich i rolniczych w uprawie integrowanej, intensywnej i ogrodzie przydomowym). Stosowanie substancji chemicznych w rolnictwie - zagrożenia i zalety.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pomorska K. 1997. Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi Lublin

2.Biziuk M. 2000. Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. WNiT Warszawa

3.Różański L. 1997. Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku. PWRiL Warszawa

4.Banaszkiewicz T., 2003. Chemiczne środki ochrony roślin WUWM Olsztyn.

Uzupełniająca:

1.B. Filipek-Mazur, K. Gondek, M. Tabak, E. Boligłowa " Środowiskowe aspekty stosowania chemicznych środków produkcji w rolnictwie” (w druku)

2.Boligłowa E., Gleń K. 2008. Effect of pesticides on soil organisms and their residue in plants. Ecological Chemistry and Enginering A, vol. 15, 31-36.

3.Ropek D., Kulig B. Wpływ chemicznego zwalczania szkodników na zdrowotność bobiku. Post. Ochr

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.