Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.WSR4A.SI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy rolnicze
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Rozwój na świecie i w Polsce różnych systemów i kierunkow rolniczych w ujęciu historycznym oraz ich zdefiniowanie. Agrotechnika w systemach rolniczych: dobór roslin, płodozmiany, uprawa, zwalczanie agrofagów i nawożenie według zasad rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego. Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem agrotechniki, efektywności ekonomicznej i energetycznej oraz jakości płodów rolnych. Perspektywy rozwoju systemów rolniczych na świecie i w Polsce.

Umiejetności i kompetencje Student nabywa umiejętności rozpoznawania w praktyce rolniczej systemu rolniczego oraz prowadzenia gospodarswa rolnego według zasad charakterystycznych dla 3 aktualnie występujących systemów

Pełny opis:

Plan zajeć wykładów:

1. Rozwój systemów i kierunków rolniczych. Zapoznanie z literaturą - 1 godz

2. Zdefiniowanie systemów i kierunków rolniczych - 2 godz

3. System konwencjonalny - 1 godz

4. System integrowany - 1 godz.

5. System ekologiczny, założenia ogólne - 1 godz

6. Rola płodozmianów w rolnictwie ekologicznym - 1 godz

7. Uprawa roli i nawożenie w rolnictwie ekologicznym - 1 godz

8. Rolnictwo biodynamiczne - 1 godz

9. Płodozmiany w systemach rolniczych - 1 godz

10. Uprawa roli i nawożenie w systemach rolniczych - 1 godz

11. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem ochrony roślin i jakości płodów rolnych - 1 godz

12. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej i energetycznej - 1 godz

13. Aspekty społeczne i kulturowe rozwoju systemów rolniczych - 1 godz

14. Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych - 1 godz

15. Stan obecny i funkcjonowanie systemów rolniczych w USA, Europie i w Polsce - 1 godz

Plan zajęć ćwiczeń:

1. Zasady certyfikacji integrowanej produkcji - 2 godz

2. Wypełnianie notatnika integrowanej produkcji - 2 godz

3. Wymagania podstawowe listy kontrolnej - 2 godz

4. Wymagania pomocnicze listy kontrolnej - 2 godz

5. Zalecenia listy kontrolnej - 2 godz

6. Wypełnianie ewidencji produkcji ekologicznej - zgloszenie, opis gospodarstwa - 2 godz

7. Wypełnianie ewidencji produkcji ekologicznej - karty uprawy, zakupów i sprzedaży - 2 godz

8. Wypełnianie ewidencji produkcji ekologicznej - roczny plan produkcji, wnioski o dopłaty - 2 godz

9. Sporządzanie kart technologicznych dla podstawowych roślin uprawnych w przyjętych płodozmianach realizowanych w różnych systemach rolniczych - 2 godz

10. Sporządzanie kart technologicznych - dobór elementów zmianowania - 2 godz

11. Sporządzania kart technologicznych - uprawa, nawożenie, siew i sadzenie - 2 godz

12. Sporządzanie kart technologicznych - zabiegi pielęgancyjne, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników - 2 godz

13. Sporządzanie kart technologicznych - zespół uprawek pożniwnych - 2 godz

14. Wycena ekonomiczna zmianowań - 2 godz

15. Podsumowanie i ocena sporządzonych kart technologicznych - 2 godz

Literatura:

Świętochowski B., Jabłoński J. 1999. Ogólna uprawa roli i roślin

Nowicki i in. 1992. Konfrontacja systemów rolniczych. Mat konf. nt. Możliwości rozwoju systemów rolniczych" ATR Olsztyn-Przysiek; 19-43

Tyburski 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. Uniw. Warm.-Mazur.

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków; 1-72

Klima K. 2008. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w południowej Polsce. Acta Agrof. (w druku)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.