Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.SYR1A.NM.RROAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rolnicze
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności poznawania w praktyce rolniczej systemu rolniczego oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego według zasad charakterystycznych dla 3 sktualnie występujących systemów rolniczych.

Zakres treści kzstałcenia: Rozwój systemów rolniczych na świecie i w Polsce oraz ich zdefiniowanie. Agrotechnika w systemach rolniczych: dobór roślin, płodozmiany, uprawa, zwalzcanie agrofagów i nawożenie wg zasad rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego.Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem agrotechniki, efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz jakości płodów rolnych. Perspektywy rozwoju systemów rolniczych na świecie i w Polsce.

Pełny opis:

1.Rozwój systemów i kierunków rolniczych i ich zdefiniowanie. Zapoznanie z literaturą. - 4 godz.

2.Płodozmiany, uparwa roli i nawożenie w systemie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym, - 4 godz.

3.Konfrontacja systemów rolniczych pod względedm ochrony roślin, jakości płodów rolnych i efektywności energetycznej, - 4 godz

4.Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej. Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych,- 4 godz

5.Aspekty społeczne i kulturowe rozwoju systemów. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych na świecie i w Polsce, - 4 godz

Literatura:

Świętochowski B., Jabłoński J., Krężel R., Radomska M. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin (podręcznik). PWRiL Warszawa

Tyburski J. Żakowska-Biemas S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków.

Nowicki J., i in. 1992. Konfrontacja systemów rolniczych. Mat. konf. nt. Możliwości rozwoju systemów rolniczych. ATR Olsztyn - Przysiek.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.