Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.RUP1A.NM.RROAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Krótka charakterystyka przedmiotu: W ramach prowadzonych zajęć z przedmiotu "Regionalne uwarunkowania uprawy roli roślin", zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania siedliskowe produkcji rolniczej. Takie czynniki jak: klimat, gleba, woda, urzeźbienie terenu oraz trudności w uprawie w zróżnicowanych warunkach fizjograficznych, stanowią podstawę przedmiotu. Dokonane zostanie porównanie produkcyjności roślin na obszarze Europy i Polski. Ocena wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wybranych rejonach Polski będzie pomocna do omówienia możliwości gospodarowania na danych terenach. Wyróżnione zostaną regiony produkcyjne odnośnie rolniczych roślin uprawnych.

Pełny opis:

1.Rolnicza charakterystyka siedliska przyrodniczego- przyrodniczego:

a) środowisko produkcji roślinnej,

b) charakter typu siedlisk rolniczych,

c) rolnicza przestrzeń produkcyjna.

2.Klimat:

a) ocena rolnicza klimatu,

b) rejony klimatyczno-rolnicze Polski,

c) charakterystyka elementów klimatycznych.

3.Ukształtowanie terenu:

a) rolnicza charakterystyka rzeźby,

b) urzeźbienie a system zagospodarowania.

4.Gleba:

a) rolnicze mierniki wartości gleb,

b) kompleksy glebowo-rolnicze,

c) rejony glebowo rolnicze Polski.

5.Woda:

a) rejony klimatyczne Polski,

b) zasoby wodne a intensyfikacja produkcji,

c) wodne właściwości gleb,

d) układ i dynamika stosunków wodno-powietrznych gleb,

e) wadliwość gleb.

6.Trudność w uprawie roli:

a) sprawność, kultura roli,

b) żyzność i urodzajność gleb.

7.Środowisko produkcji rolniczej Polski i jego wykorzystanie:

a) stan aktualny środowiska agroekologicznego

b) ocena wykorzystanie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

8.Produkcyjność roślin na obszarze Europy i Polski z uwzględnieniem regionów w zależności od siedliska i agrotechniki. (2 godz)

9.Wymagania roślin uprawnych odnośnie podstawowych czynników rozwojowych. Grupy odmian.

10.Narastanie plonu biomasy w okresie wegetacji, rola w tym procesie czynników plonotwórczych i plonochronnych, analiza przyczyn zróżnicowania plenności grup roślin uprawnych.

11.Uprawa roślin zbożowych i kukurydzy w regionach Polski południowej. Poszukiwanie alternatyw technologicznych odnośnie wielkości nakładu. Możliwości substytucji środków technicznych przez czynniki biologiczne. (2 godz)

12.Uprawy nasienne traw - wymagania gatunków i odmian, regiony produkcyjne.

13.Uprawa roślin przemysłowych, analiza wymagań odmian podstawowych gatunków roślin oleistych, włóknistych i specjalnych.

14.Uprawa roślin strączkowych, dobór gatunków i odmian oraz ich możliwości produkcyjne w różnych warunkach uprawy.

15.Uprawa roślin pastewnych - motylkowatych drobnonasiennych i traw na paszę, dobór gatunków i odmian dla różnych warunków glebowo-klimatycznych regionów Polski.

16.Regionalne i siedliskowe uwarunkowania uprawy roślin na cele nieżywnościowe w Polsce.

17.Omówienie regionalnych ośrodków uprawy roślin uprawnych w kraju: gryka, tytoń, uprawy nasienne lub pastewne.

18.Zaliczenie projektów.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.