Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka prawna i ekonomiczna w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.PRE1A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka prawna i ekonomiczna w ochronie środowiska
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekonomicznymi i prawnymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego. Ich zrozumienie przygotowuje do funkcjonowania w praktyce gospodarczej z uwzględnieniem konieczności poszanowania środowiska i jego zasobów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Środowisko a człowiek i jego potrzeby żywieniowe. Samowystarczalność i bezpieczeństwo żywnościowe. (2 godz.)

2. System organizacyjny ochrony środowiska. Akty prawne regulujące zasady ochrony środowiska w Polsce. (2 godz.)

3. Ekologia społeczna. Filozofia kryzysu ekologicznego. Świadomość ekologiczna. (2 godz.)

4. Środowisko w gospodarce człowieka. Zasoby naturalne a wzrost gospodarczy. (2 godz.)

5. Zapotrzebowanie na energię a ochrona środowiska. Ekonomiczne aspekty ograniczania energochłonności budynków. Certyfikacja energetyczna budynków. (2 godz.)

6. Inwestycje proekologiczne - ocena ekonomiczna i finansowanie. (2 godz.)

7. Ekonomiczne aspekty eksploatacji zasobów naturalnych. Cena zasobu nieodnawialnego - reguła Hotellinga. (2 godz.)

8. Instytucja kar i opłat w ochronie środowiska. (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Ekologia żywienia człowieka. Masowa i ekologiczna produkcja żywności. Koszty i korzyści zdrowego żywienia. (2 godz.)

2. Przegląd wybranych przepisów nt. ochrony i gospodarowania środowiskiem. (2 godz.)

3. Gospodarstwa domowe a ochrona środowiska. Postawy ludzkie, świadomość ekologiczna. (2 godz.)

4. Jakość życia w UE. Europejski wskaźnik rozwoju. Rozwój społeczno-gospodarczy a środowisko. (2 godz.)

5. Ochrona środowiska a zużycie energii w sektorze komunalno-bytowym. (2 godz.)

6. Ocena ekonomiczna i finansowanie inwestycji proekologicznych. (2 godz.)

7. Istota gospodarowania zasobem nieodnawialnym. (2 godz.)

8. Kary i opłaty w ochronie środowiska. (1 godz.)

Literatura:

Manteuffel Szoege H., 2005, Zarys problemów ekonomiki środowiska, SGGW, WarszawaWolański N., 2006, Ekologia człowieka, PWN, Warszawa

Kuciński K., 1994, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa

Normy środowiskowe ISO 14001 i EMAS

Ustawy: prawo ochrony środowiska, prawo wodne oraz inne wskazane przez prowadzącego akty normatywne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.