Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Płodozmiany w ochronie gruntów ornych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.POG2A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Płodozmiany w ochronie gruntów ornych
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Płodozmian jako najważniejszy element organizacji produkcji roślinnej spełnia wielorakie funkcje, zwłaszcza plonotwórcze i plonochronne. Ważniejsze z nich przedstawione zostaną na wykładach, z uwzględnieniem zagadnień specjalistycznych dotyczących gospodarstw proekologicznych i zintegrowanych, przeciwerozyjnych. Na ćwiczeniach projektowych studenci w ramach indywidualnych prac konstruują zmianowania dla różnych warunków siedliskowych i systemów rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady:

Plonotwórcza rola płodozmianu (2 godz.).

Fizyczna funkcja płodozmianu (gospodarka wodą i zapobieganie erozji), (4 godz.).

Biologiczna funkcja płodozmianu (ograniczenie występowania patogenów roślin uprawnych, zwłaszcza zachwaszczenia aktualnego i potencjalnego, przeciwdziałanie zjawisku zmęczenia gleby (2 godz.).

Chemiczna funkcja płodozmianu (gospodarka próchnicą), (1 godz.).

Płodozmiany w gospodarstwach ekologicznych i zintegrowanych (1 godz.).

Ćwiczenia projektowe:

W oparciu o założenia przyrodnicze (warunki siedliskowe) i ekonomiczno-gospodarcze student rozwiązuje problemy związane z gospodarowaniem na użytkach rolnych, w tym:

konstruuje zmianowania chroniące glebę (przeciwerozyjne, przemienne) dla różnych systemów gospodarowania (np. gospodarstw ekologicznych), (3 godz.),

opracowuje racjonalne nawożenie roślin w zaprojektowanym zmianowaniu (2 godz.),

opracowuje ochronę roślin (profilaktyka i bezpośrednie zwalczanie chwastów, chorób i szkodników), (2 godz.),

opracowuje technologię uprawy roli (3 godz.).

Literatura:

Wykaz aktualnych opracowań naukowych podawany na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.