Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.POC4A.SI.RROBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod i technicznych uwarunkowań ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska.Przedmiot obejmuje diagnostykę ważniejszycgh agrofagów oraz metod ich zwalczania z uwagi na aspekty techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe. Zaznajomienie studentów z zaleceniami ochrony chemicznej, z podstawami metod biologicznych i biotechnologicznych oraz możliwością łączenia metod.

Pełny opis:

Szkodliwość chorób roślin (straty w plonowaniu, pojęcie agrofag, mikotoksyny) oraz podstawowe różnice w ochronie roślin w systemach rolniczych. Fitopatologia - zadania i podział fitopatologii (symptomatologia, etiologia, epidemiologia, pojęcie choroba). Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki organiczne (właściwe i oznaki etiologiczne). Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki nieorganiczne (niezakaźne). Czynniki chorobotwórcze roślin (wirusy, bakterie, grzyby budowa, rozmnażanie, systematyka. Identyfikacja czynników chorobotwórczych, zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa. Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych. Patogeneza chorób roślin (rodzaje uszkodzeń, rola enzymów, toksyn i innych substancji w patogenezie). Odporność roślin na choroby. Epidemiologia chorób roślin (rodzaje, przebieg, warunki występowania). Kwarantanna, metody: agrotechniczne, chemiczne i biologiczne ochrony roślin. Zadania nowoczesnej ochrony roślin uwzględniającej aktualne wymogi ochrony środowiska. Cele i zadania ochrony roślin. Podstawowe pojęcia z ekologii szkodników. Progi ekonomicznej szkodliwości do oceny strat i ekonomicznego uzasadnienia ochrony roślin.Przegląd zwierząt będących szkodnikami roślin (nicienie, pajęczaki, owady) i uszkodzeń przez nie powodowane. Zdolności adaptacyjne owadów. Ochrona organizmów pożytecznych. Zasady i metody ochrony roślin z uwzględnieniem prewencji dla pszczół i ochrony zwierząt, biopestycydy, nowe biotechnologie w ochronie roślin. Integrowane metody ochrony z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zasady diagnostyki i zwalczania. Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby wirusowe). Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne). Choroby grzybowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, ogólne zasady ochrony). Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, źródła infekcji, zasady zapobiegania i zwalczania). Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady biczykowate (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, źródła infekcji, zasady zapobiegania i zwalczania). Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, źródła infekcji, zasady zapobiegania i zwalczania). Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, źródła infekcji, zasady zapobiegania i zwalczania). Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, źródła infekcji, zasady zapobiegania i zwalczania). Fungicydy w ochronie roślin przed chorobami (sposoby stosowania fungicydów, przegląd fungicydów).

Diagnostyka ważniejszych szkodników zbóż i magazynów. Diagnostyka ważniejszych szkodników motylkowych. Diagnostyka ważniejszych szkodników okopowych i przemysłowych. Diagnostyka ważniejszych szkodników warzyw i sadów.

Literatura:

1. Häni F.i in. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej, Wyd. PWRiL, 1998.2. Zalecenia ochrony roślin, IOR Poznań (I, II, III i IV część).3. Główny Inspektorat Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Racjonalna technika ochrony roślin: materiały z VI Konferencji, Skierniewice 4-5 października 2006r. Wyd. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2006.4. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Poznań 2004.

5. Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.