Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkcja i obrót materiałem siewnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.PMS50.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja i obrót materiałem siewnym
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel: Zapoznanie z szeroko pojetym funkcjonowaniem nasiennictwa.Umiejetności i kompetencje: Określenie właściwości materiału siewnego przeznaczonego do obrotu, warunków i rozmiarów reprodukcji materiału siewnego.Zakres przedmiotu: Przedstawienie drogi do hodowcy do odmiany (rejestrcja odmian), porejestrowe doświdczalnictwo i jego wykorzystanie. Warunki produkcji nasiennej i zasady jej kontroli z uwzględnieniem systemu OECD i kontroli materiału siewnego zgodnie z przepisami ISTA. Przygotowanie materiału do obrotu z uwzglednieniem obowiązującej dokumentacji. Działania marketingowe firm nasiennych prowadzące do sprzedaży nasion.

Pełny opis:

Wykłady:1.Zadania i organizacja oceny odmian.Rejestracja odmian- badania OWT i WGO. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe - 2 godz.

2. Warunki produkcji nasiennej. Rola firm nasiennych w organizacji produkcji nasiennej. Kontrola produkcji nasiennej wg polskiej normy i systemu OECD - 2 godz.

3. Przygotowanie materiału siewnego do obrotu - uszlachetnianie. Zadania Inspekcji Nasiennej w kontroli obrotu materiałem siewnym. Działania marketingowe firm nasiennych - 2 godz.

Ćwiczenia

1.Podstawowe pojęcia w nasiennictwie, organizacja, lokalizacja i kontrola zachowania odmiany i produkcji materiału siewnego - 2 godz. (ćw. audytoryjne)

2.Obliczanie powierzchni plantacji nasiennych wybranych gatunków zbóż - 2 godz. (ćw. laboratoryjne)

3. Ocena polowa plantacji nasiennych, ocena laboratoryjna- pobieranie prób do oceny, warunki oceny zdolności kiełkowania - 2 godz. (ćw. laboratoryjne)

4.Ocena laboratoryjna materiału siewnego c. d. -ocena zdolności kiełkowania, dokumentacja materiału przeznaczonego do obrotu - 2 godz. (ćw.laboratoryjne)

5. Wartość użytkowa materiału siewnego (przykłady obliczeń wartości użytkowej, cen materiału siewnego, obowiazujące normy - 1 godz. (ćw. audytoryjne)

Literatura:

Nasiennictwo, praca zb. pod red. K. W. Duczmala, H. Tucholskiej PWRiL 2000Hołubowicz R. Marketing nasion. Wyd. AR w Poznaniu 1999

Międzynarodowe przepisy oceny nasion., ISTA, Seed Sci & Technol. 27. Supl. 1999

Ustawa o nasiennictwie z 2003r z kolejnymi nowelizacjami

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące organizacji, funkcjonowania i kontroli produkcji nasiennej

Umiejętności

- zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania nasiennictwa

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się, umie współdziałać w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.