Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy doświadczalnictwa rolniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.PDR4A.NI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy doświadczalnictwa rolniczego
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w doświadczalnictwie rolniczym. Typy doświadczeń polowych i laboratoryjnych oraz zasady ich planowania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym oraz przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej - 1 godz.

2. Rodzaje i klasyfikacja doświadczeń polowych i laboratoryjnych, ogólne zasady ich planowania - 2 godz.

3. Czynniki decydujące o precyzji doświadczeń, zmienność glebowa w doświadczeniach polowych, sposoby ograniczenia błędu doświadczenia - 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Podstawy wnioskowania statystycznego. Zastosowanie testu chi-kwadrat do oceny niezależności, zgodności i jednorodności - 2 godz.

2. Klasyfikacja pojedyncza i podwójna - tablice kontyngencji - 2 godz.

3. Ocena zróżnicowania dwóch średnich z próby o równej i różnej liczbie obserwacji. Test t Studenta - 2 godz.

3. Podstawy analizy wariancji. Formułowanie i testowanie hipotez w analizie wariancji. Test F-Fishera - 2 godz.

4. Analiza i interpretacja wyników doświadczeń założonych w układzie całkowicie losowym - 2 godz.

Literatura:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parker R., E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.