Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postęp biologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.PBI3A.NM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postęp biologiczny
Jednostka: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje charakterystykę ilościowego i jakościowego postępu biologicznego w poszczególnych grupach roślin uprawnych wykorzystywanych dla celów żywieniowych, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i energetycznego. Student nabywa umiejętność oceny różnych technologii uprawy roślin oraz wdrażania osiągnięć najnowszych badań podstawowych i stosowanych do praktyki rolniczej; zna przepisy dotyczące certyfikacji gospodarstw integrowanych i ekologicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Charakterystyka postępu w rolnictwie

2.Znaczenie i wskaźniki postępu technicznego i biologicznego w rolnictwie

3.Postęp biologiczny w zbożach (podrodzina: wiechlinowate)

4.Postęp biologiczny w zbożach (podrodzina: prosowate)

5.Postęp biologiczny w roślinach okopowych

6.Postęp biologiczny w roślinach przemysłowych

7.Postęp biologiczny w roślinach leczniczych i energetycznych

8.Postęp biologiczny w roślinach pastewnych

9.Postęp biologiczny w ochronie roślin

10.Główne nośniki postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

11.Certyfikacja jako gwarancja jakości w produkcji rolniczej podstawowe pojęcia, systemy certyfikacji, instytucje odpowiedzialne i ich zadania

12.Rys historyczny i obecny stan prawny w odniesieniu do certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej w Polsce i Europie

13.Akredytowane jednostki certyfikujące ekologiczną produkcję rolniczą w Polsce i Europie wymagania normatywne i droga do uzyskania akredytacji

14.Certyfikacja integrowanej produkcji podstawowe zasady, dostępne programy

15.Inne systemy certyfikacji produktów rolnych przeznaczonych do konsumpcji/przetwórstwa

Ćwiczenia:

1.Postęp techniczny w rolnictwie na przestrzeni dziejów

2.Nośniki postępu biologicznego w produkcji roślinnej

3.Wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej (PDO,LZO)

4.Organizmy genetycznie zmodyfikowane

5.Ocena wpływu technologii uprawy na plonowanie i jakość ziarna zbóż

6.Ocena wpływu technologii uprawy na plonowanie i jakość bulw ziemniaka w zależności od kierunku użytkowania

7.Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na plonowanie, jakość surowca buraka i rzepaku ozimego.

8.Ocena wpływu efektywnych mikroorganizmów oraz szczepienia roślin bakteriami na plonowanie roślin rolniczych.

9.Postęp biologiczny a nawożenie i ochrona roślin

10.Uprawa roślin dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego (ilośc i jakośc surowca)

11.Podstawowe akty prawne mające zastosowanie w certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej; wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego; wymagania certyfikacyjne dla ekologicznej produkcji roślinnej na poziomie gospodarstwa

12.Wnioskowanie o certyfikację, kontrola, certyfikacja, nadzór nad certyfikatem w rolnictwie ekologicznym zapoznanie z procedurami i dokumentami- 2 godz.

13.Wnioskowanie o certyfikację, kontrola, certyfikacja, nadzór nad certyfikatem w Integrowanej Produkcji Rolniczej/Ogrodniczej zapoznanie z procedurami i dokumentami - 2 godz.

Literatura:

Szczególowa uprawa roślin (praca zbiorowa), WAR we Wrocławiu,2003

Wicki L. 2007. Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż zimych, Rocz. Nauk Roln., t.94

Nalborczyk E. 1997. Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i na początku XXI stulecia. Agricola - nr 3.

Runowski H. 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.