Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.OCR4A.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy ogólnych zasad ochrony roślin przed agrofagami i chorobami oraz metod i środków ich zwalczania. Obejmuje zagadnienia ogólne ochrony roślin, jak rys historyczny, nowe koncepcje i metody z uwagi na wymagania ekonomiczne i środowiskowe, PiOR - zadania i cele, kwarantanna roślin. Ćwiczenia dotyczą podstaw systematyki, morfologii, biologii, szkodliwości i zwalczania wybranych najbardziej gospodarczo liczących się agrofagów tj. szkodników i chorób roślin.

Pełny opis:

Ochrona roślin rys historyczny i wymogi współczesne z uwagi na ochronę środowiska i ekonomiczne uwarunkowania.Agrofag, szkodnik, choroba, strata gospodarcza - podstawowe definicje.Podstawy ekologiczne rozprzestrzeniania agrofagów.Zdolności adaptacyjne agrofagów do środowiska.Lustracje, monitoring i prognozowanie.Niechemiczne metody ochrony roślin - (agrotechnika, m. biologiczna, hodowlana, biotechnologiczna, fizyczna, mechaniczna).Podstawowe pojęcie tyczące chemicznej ochrony roślin.Koncepcja integrowanej ochrony roślin.Dobra Praktyka Ochrony Roślin.Szkodliwość chorób roślin (progi szkodliwości, pojęcie choroba)

oraz objawy chorób roślin powodowane przez czynniki organiczne i nieorganiczne.Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych. Przenoszenie i rozprzestrzenianie chorób oraz źródła infekcji.Odporność roślin na choroby.Epidemiologia chorób roślin (rodzaje, przebieg, warunki występowania.Przyczyny wzrostu zagrożeń upraw rolniczych przez choroby oraz metody, sposoby ich ograniczania występowania i zwalczania (hodowla odmian odpornych, zabiegi agrotechniczne, stosowanie fungicydów oraz biologiczna ochrona).

Ćwiczenia:

Przegląd systematyczny grup zwierząt będących szkodnikami.Budowa i systematyka owadów szkodników roślin.Rozwój owadów - larwy i poczwarki.Owady o przeobrażeniu niezupełnym jako szkodniki.Owady o przeobrażeniu zupełnym jako szkodniki.Rodzaje uszkodzeń roślin.Szkodniki wielożerne roślin.Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby wirusowe).Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby bakteryjne).Choroby grzybowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, ogólne zasady ochrony).Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze (charakterystyka gromady i zestaw chorób, szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby) oraz podgromady biczykowate (charakterystyka podgromady i zestaw chorób, szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób, szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób, szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony, wybrane choroby). Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób, szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).

Literatura:

1. Boczek J., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, Wyd SGGW, Warszawa 1998.

2. Kochman J., Węgorek W.. Ochrona Roślin, Wyd. Plantpress, Kraków, 1997.

3. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, Wyd. PWRiL Warszawa, 2001.

4. Häni F.i in. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej, Wyd. PWRiL, 1998.

5. Zalecenia ochrony roślin, IOR – Poznań (I, II, III i IV część).

6. Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Poznań 2004.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.