Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring i diagnostyka agrofagów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.MDA1A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring i diagnostyka agrofagów
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie się z metodami monitoringu i diagnostyki szkodników i chorób roślin uprawnych.Metody monitoringu, lustracja roślin, wykorzystanie wskaźników fenologicznych. Progi ekonomicznej szkodliwości chorób i szkodników. Oznaczenie ważniejszych szkodników i owadów pożytecznych. Etiologia i podstawy diagnostyki chorób roślin.

Pełny opis:

Wykłady

1. Omówienie podstawowych problemów dotyczących monitoringu chorób i szkodników w aspekcie nowoczesnej ochrony roślin. Rola i znaczenie monitoringu w integrowanych programach ochrony roślin.

2. Metody monitoringu chorób i szkodników stosowane w uprawach polowych roślin rolniczych. Lustracja, wykorzystanie wskaźników fenologicznych, hodowla laboratoryjna, suma temperatur efektywnych i kryteria termiczne. Sposoby wykonywania lustracji w uprawach polowych roślin rolniczych i wybranych roślin ogrodniczych.

3. Progi szkodliwości ważniejszych szkodników i chorób roślin uprawnych definicja, przykłady. Celowość określania progów ekonomicznej szkodliwości. Metody określania progów szkodliwości na przykładach uprawy ważnych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych.

4. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin metody, cel i znaczenie.

5. Monitoring odporności owadów na środki ochrony roślin metody, cel i znaczenie.

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do metod izolacji i diagnostyki ważniejszych nicieni fitofagicznych. Oznaczanie ważniejszych grup bezkręgowców występujących w agrocenozach z uwzględnieniem stadiów larwalnych i imago. Diagnostyka wrogów naturalnych szkodników (drapieżce, parazytoidy).Mszyce - najważniejsza grupa szkodników z rzędu pluskwiaki równoskrzydłe Homoptera - uszkodzenia jaki powodują, oznaczanie najważniejszych gatunków. Diagnostyka innych ważnych gospodarczo przedstawicieli pluskwiaków równoskrzydłych. Przylżeńce Thysanoptera - diagnostyka i uszkodzenia roślin. Pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera - diagnostyka i uszkodzenia roślin. Typy uszkodzeń powodowane przez szkodniki z rzędu muchówki Diptera w uprawach polowych roślin rolniczych. Rozpoznawanie ważnych gospodarczo gatunków muchówek długo i krótkoczułkowych występujących na uprawach roślin rolniczych w Polsce. Rozpoznawanie szkodników roślin uprawnych z rzędu motyle Lepidoptera i błonkoskrzydłe Hymenoptera. Klasyfikacja uszkodzeń powodowanych przez gąsienice w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Rząd chrząszcze Coleoptera omówienie i rozpoznawanie rodzin chrząszczy oraz powodowanych przez poszczególne gatunki uszkodzeń w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Diagnostyka fitopatologiczna czynników chorobotwórczych roślin (wirusy, mikoplazmy, bakterie, grzyby). Zasady identyfikacji grzybów fitopatogenicznych (metody izolacji i hodowli patogenów).Monitoring i diagnostyka chorób roślin zbożowych - pszenica. Monitoring i diagnostyka chorób roślin zbożowych - jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, kukurydza. Monitoring i diagnostyka chorób roślin okopowych. Monitoring i diagnostyka chorób roślin okopowych. Monitoring i diagnostyka chorób roślin przemysłowych uprawianych w Polsce. Monitoring i diagnostyka wybranych chorób roślin warzywniczych i sadowniczych. Ćwiczenia praktyczne - identyfikacja chorób i uszkodzeń powodowanych przez owady na materiale roślinnym.

Literatura:

Kochman J., Węgorek W. Ochrona roślin. Wyd. Plantpress.1997.Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. PWRiL. 2001.Hani F., Popow G., Reinhard H., Tanner K., Vorlet M. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL 1998.

Fiedorow Z., Weber Z. Choroby roślin uprawnych. Wyd. Medix Plus 1996.

Nowacki J., Bunalski M. Szkodniki roślin uprawnych. Wyd. Medix Plus 1996.

Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. Praca zbiorowa. Wyd. SGGW 1994.

Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych Tom II.Praca zbiorowa pod red. Boczka J. Wyd. SGGW 1996.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.