Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.MBR2A.NM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań rolniczych
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów techniki analizy statystycznej i interpretacji wyników uzyskanych w jedno i wieloczynnikowych układach doświadczalnych. Studenci zdobędą również wiedzę na temat planowania doświadczeń laboratoryjnych i polowych z wykorzystaniem układów doświadczalnych stosowanych w naukach rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Przypomnienie podstawowych pojęć stosowanych w doświadczalnictwie rolniczym 1 godz.

2.Podział doświadczeń polowych i laboratoryjnych. Technika zakładania i prowadzenia doświadczeń ścisłych 3 godz.

3.Wprowadzenie do analizy wariancji. Przykłady transformacji obserwacji 1 godz.

4.Doświadczenia jednoczynnikowe: układ losowy, bloki losowe, metoda wzorcowa, kwadrat łaciński. Zastosowanie w badaniach rolniczych, schematy doświadczeń 4 godz.

5.Doświadczenia wielokrotne. Założenia analizy wariancji i przykłady doświadczeń. Interpretacja analizy wariancji wg modelu stałego, losowego i mieszanego 3 godz.

6.Doświadczenia dwuczynnikowe w układzie losowanych bloków i układzie podbloków (metoda split-plot) 2 godz.

7.Wprowadzenie do zaawansowanych metod analizy danych: analiza skupień i szeregów wielocechowych - 1 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Wybór odpowiedniego układu doświadczalnego. Analiza i interpretacja wyników analiz w układzie: całkowicie losowym, losowanych bloków i kwadracie łacińskim - 8 godz.

2.Zastosowanie wybranych testów parametrycznych. Obliczanie brakującego plonu z poletka i ścisłości doświadczenia - 3 godz.

3.Konstruowanie i ocena istotności kontrastów ortogonalnych - 3 godz.

4.Doświadczenia wielokrotne: interpretacja współdziałania czynników, modele analizy wariancji stały, losowy i mieszany - 2 godz.

5.Planowanie i analiza doświadczeń dwuczynnikowych w układzie losowym, losowanych bloków i podbloków - 8 godz.

6.Komponenty wariancji, zastosowanie i interpretacja hierarchicznej analizy wariancji - 2 godz.

7.Analiza regresji: założenia modelu regresji, interpretacja wyników analizy, ocena dopasowania modelu do danych - 4 godz.

Literatura:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Łomnicki A. 2005. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parker R., E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.