Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitopatologia i entomologia rolnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.FEN50.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitopatologia i entomologia rolnicza
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z ważniejszymi chorobami i szkodnikami roślin uprawnych.Oznaczenie ważniejszych chorób i szkodników roślin. Zapoznanie się z ich biologią, szkodliwością i metodami ochrony.

Pełny opis:

Zadania i podział fitopatologii (symptomatologia, etiologia, epidemiologia).Czynniki chorobotwórcze roślin (wirusy, bakterie, grzyby budowa, rozmnażanie, systematyka.Diagnostyka fitopatologiczna i identyfikacja czynników chorobotwórczych.Zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa.Patogeneza chorób roślin (rodzaje uszkodzeń, rola enzymów, toksyn i innych substancji w patogenezie. Entomologia rolnicza-cel i zastosowanie.Podstawowe terminy i definicje przedmiotu.Metody oceny ilościowej szkodników. Ekonomiczne aspekty ochrony roślin. Wybrane zagadnienia entomologiczne (mimikra i mimetyzm, liczebność, rozwój).Kwarantanna w ochronie roślin.Biotechnologia w ochronie roślin.IPM w ochronie roślin.

Ćwiczenia: Choroby ziemniaka (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby. Choroby zbóż cz. I (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Choroby zbóż cz. II (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Choroby buraka (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Choroby rzepaku, roślin motylkowatych pastewnych i wybranych roślin sadowniczych szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).Fungicydy w ochronie roślin przed chorobami (działanie i toksyczność oraz sposoby stosowania fungicydów, przegląd fungicydów).Ważniejsze szkodniki zbóż i traw. Ważniejsze szkodniki magazynów.Ważniejsze szkodniki roślin motylkowych. Ważniejsze szkodniki roślin okopowych. Ważniejsze szkodniki roślin przemysłowych. Ważniejsze szkodniki warzyw.Ważniejsze szkodniki sadów.

Literatura:

1.Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. Ogólne wiadomości z fitopatologii. Poznań 2004.

2. Wojciechowska-Kot H., Mikołajska J., Czajka W., Kurowski T. Fitopatologia - materiały do ćwiczeń. ART. Olsztyn, 1998.

3. Häni F.i in. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej, Wyd. PWRiL, 1998.

4. Boczek J. Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. SGGW Warszawa, 1992

5. Zalecenia ochrony roślin, IOR ; Poznań (I, II, III i IV część).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.