Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne aspekty stosowania pestycydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.EAP2A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne aspekty stosowania pestycydów
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z oddziaływaniem pestycydów na środowisko. Przedstawione zostaną zalety i wady chemicznych i biologicznych pestycydów.Źródła skażeń pestycydowych, obieg pestycydów w środowisku, wpływ pestycydów na rośliny, wierzęta i człowieka, pozostałości pestycydów w środowisku i płodach rolnych oraz prawne uregulowania dotyczące stosowania pestycydów.

Pełny opis:

Toksyczność pestycydów.Obrót pestycydami w Polsce i w Europie a problemy ochrony środowiskarawne uregulowania dotyczące stosowania i pozostałości pestycydów w środowisku.Bezpieczeństwo i higiena pracy z pestycydami.Pozostałości pestycydów płodach rolnych.Źródła skażeń pestycydowych.Obieg pestycydów w środowisku.Wpływ pestycydów na organizmy glebowe i faunę naziemną.Szkodliwość chorób roślin (straty w plonowaniu, pojęcie - agrofag, mikotoksyny) oraz różnice w ochronie roślin w systemach rolniczych. Fitopatologia - zadania i podział fitopatologii.Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Identyfikacja czynników chorobotwórczych, zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa.Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych.Odporność roślin na choroby.Metody ochrony roślin przed chorobami.

Ćwiczenia:

Pestycydy: wiadomości ogólne (podział, formy użytkowe, nazewnictwo).Przemiany pestycydów w środowisku (transformacja pestycydów w glebach, w organizmach roślinnych i zwierzęcych, mechanizmy transformacji).Zagrożenia wód powierzchniowych i gruntowych pestycydami (normy jakościowe wody dotyczące pestycydów, monitoring wód ujmowanych do picia, stan zanieczyszczenia środowiska wodnego w Polsce). Zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin poza rolnictwem

(mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, zwalczanie uciążliwych dla człowieka organizmów).Mogilniki - bomba ekologiczna. Problem utylizacji pestycydów.Omówienie najbardziej niebezpiecznych dla człowieka i środowiska pestycydów.Zastosowanie nowych metod do oceny wpływu pestycydów na środowisko.Postępowanie w przypadku skażenia środowiska pestycydami oraz zatrucia ludzi i zwierząt.

Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby wirusowe).Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne).Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze i podgromady biczykowate (charakterystyka; wybrane choroby - szkodliwość, objawy,rozwój,

zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby-

szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

Literatura:

1. Sobótka W. Nowe fungicydy rolnicze. Progress in Plant Protection, Vol. 40 (1), 2131-217.2. Olsak R.W., Pruszyński S., Lipa J.J., Dąbrowski Z.T. Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Progress in Plant Protection

3. Pomorska K. 1997. Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi Lublin.

4. Biziuk M. 2000. Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. WNiT Warszawa.

5. Różański L. 1997. Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku. PWRiL Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.