Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeochemia wybranych pierwiastków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.BWP2A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia wybranych pierwiastków
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Zapoznanie z formami występowania pierwiastków chemicznych w warunkach naturalnego środowiska oraz przemiany, jakim one podlegają w cyklach biogeochemicznych (litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera)

Treści merytoryczne

Oddziaływanie czynników antropogenicznych, zakłócających obieg pierwiastków w przyrodzie, przyczyny tych zakłóceń oraz skutki dla żywych organizmów. Klasyfikacja pierwiastków w oparciu o ich rolę w łańcuchu troficznym: gleba(+woda+powietrze) > roślina > zwierzę > człowiek. Składniki niezbędne dla żywych organizmów oraz inne pierwiastki, których nadmiar może stanowić zagrożenie dla żywych organizmów.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące jego zaliczania, pojęcia podstawowe oraz literatura.

2-3. Budowa Ziemi - skład chemiczny litosfery, hydrosfery i atmosfery.

4-5. Klasyfikacja geochemiczna pierwiastków oraz ich migracja w skorupie ziemskiej.

6. Biosfera ; ekosystemy i ich produktywność, skład chemiczny żywych organizmów.

7. Antroposfera - zakłócenia obiegu pierwiastków w przyrodzie, migracja zanieczyszczeń w łańcuchu troficznym gleba(+woda+powietrze) > roślina > zwierzę > człowiek

8. Skutki niedoboru oraz nadmiaru pierwiastków w organizmach żywych.

9. Makroelementy i pierwiastki śladowe w produktach roślinnych jako wskaźnik ich jakości żywieniowej.

10. Bilans makroelementów i pierwiastków śladowych w agroekosystemie.

Tematyka ćwiczeń

1. Makroelementy (C, O, H) ; ich rola i cykle biogeochemiczne oraz możliwość ujemnego oddziaływania na żywe organizmy

2-4. Makroelementy (N, P, K, Ca, Mg, Na, S, Cl) ; ich rola i cykle biogeochemiczne oraz możliwość ujemnego oddziaływania na żywe organizmy

5-8. Niezbędne pierwiastki śladowe (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, I) ; ich rola i obieg w środowisku, zagrożenia wynikające z ich nadmiaru

9. Niezbędne/toksyczne pierwiastki śladowe (Cr, Ni) ; obieg w środowisku, źródła zanieczyszczeń, oddziaływanie na metabolizm żywych organizmów

10-11. Toksyczne pierwiastki śladowe (Hg, Cd, Pb) ; obieg w środowisku, źródła zanieczyszczeń, oddziaływanie na metabolizm żywych organizmów

12-13. Pozostałe pierwiastki śladowe (Li, Ba, Be, Pt itp.), których nadmiar stanowi zagrożenie dla żywych organizmów

14-15. Pierwiastki promieniotwórcze (Ce, Sr, Sc, Rn, U, Pu itp.) ; źródła naturalne i antropogeniczne, ich przemiany, szeregi promieniotwórcze, oddziaływanie na żywe organizmy

Literatura:

Grzebisz W.: Podstawy nawożenia. 2008.

Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. 1999.

Koćmit A., Niedźwiecki E., Zabłocki Z.: Gleboznawstwo z elementami geologii. 1994.

Kollender-Szych A., Niedźwiecki E., Malinowski R. Gleby miejskie. 2008.

Lis J., Pasieczna A.: Atlas Geochemiczny Polski. 1995.

Mercik S. (red.): Chemia rolna - Podstawy teoretyczne i praktyczne. 2002.

Lityński T., Jurkowska H. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. 1982.

Waleńczak Z.: Geochemia organiczna. 1987.

Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. 2003.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.