Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.BGL2A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia gleby
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z biochemii gleby mają na celu zaznajomienie studentów kierunku z najważniejszymi procesami biogeochemicznymi przebiegającymi w różnych ekosystemach lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia organizmów glebowych w funkcjonowaniu biocenozy, transformacji biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Studia z zakresu biochemii gleby mają uwypuklić znaczenie mikroorganizmów glebowych w krążeniu materii i prze-pływie energii między różnymi elementami biocenozy glebowej. Szczególna uwaga będzie zwrócona studentom na znaczenie enzymów glebowych, na ich pochodzenie, aktywność i rolę w przemianach materii organicznej, tj. podstawowego substratu energetycznego gleby. Ponadto będzie mowa o roli procesów biochemicznych w powstawaniu gleby i detoksykacji ksenobiotyków.

Pełny opis:

WYKŁADY:1.Historia i podstawowe pojęcia z zakresu biochemii gleby.

Skład mikrobiocenotyczny środowisk glebowych. Rola mikroorganizmów i procesów biogeochemicznych w powstawaniu i formowaniu gleby.

2.Reakcje biochemiczne zachodzące w środowiskach glebowych. Metabolizm gleby a drobnoustroje. Mikrobiologiczna i biochemiczna aktywność gleb i jej żyzność.

3.Tlenowe i beztlenowe procesy zachodzące w środowisku glebowym.Wzajemne stosunki między drobnoustrojami glebowymi (interakcje) mikroorganizmy-roślina-gleba. Rodzaje i źródła enzymów w glebach.

4.Biochemia przemian azotu glebowego.

5.Biologia i biochemia próchnicy glebowej.

6.Biogeochemia fosforu, siarki, żelaza w glebie. Rola sideroforów w zapewnieniu zdrowotności roślin.

7.Mechanizmy powstawania fitotoksyn, nitrozoamin i mykotoksyn w środowiskach glebowych.

8.Biochemiczne przemiany ksenobiotyków (pestycydy, metale ciężkie) w środowiskach glebowych.Biochemiczne przemiany organicznych i mineralnych nawozów. Biopreparaty.

9.Biochemiczne i mikrobiologiczne aspekty funkcjonowania fyllosfery, ryzosfaer i mikoryzy.

10.Biochemizm działania związków allelopatycznych.

Zjawisko zmęczenia gleb (aspekt mikrobiologiczny i biochemiczny).

11.Podstawy biochemii ekologicznej, substancje biologicznie czynne produkowane przez drobnoustroje glebowe.

12.Biotechnologia gleby. Normy ISO stosowane w ocenie jakości i zdrowotności gleb uprawnych.

ĆWICZENIA:

1.Przepisy BHP obowiązujące na zajęciach laboratoryjnych

2.Skład flory glebowej a jej właściwości biochemiczne

3.Analiza gleby

4.znaczanie wskaźników stanu sanitarno - higienicznego i wskaźników żyzności gleby

5.Odczyt analizy gleby i interpretacja wyników. Wyznaczanie wskaźników stanu sanitarnego gleby w oparciu o uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami norm.

6.Enzymy glebowe jako wskaźnik aktywności biologicznej gleby.

7.Oznaczanie dehydrogenazy glebowej.

8.Oznaczanie zdolności proteolitycznych, amylolitycznych i cellulolitycznych mikroorganizmów glebowych.

9.Badanie zdolności wykorzystywania przez drobnoustroje różnych źródeł azotu i węgla (ze związków organicznych i nieorganicznych)

10.Zastosowanie metod perkolacyjnych do badań biochemicznych.

11.Wpływ metali ciężkich na przebieg procesów nitryfikacji i denitryfikacji.

12.Znaczenie i działanie fitoncydów. Ocena wrażliwości drobnoustrojów glebowych na substancje pochodzenia roślinnego (cebula, czosnek, chrzan, pokrzywa i in.).

13.Wykonanie testów wrażliwości metodą zagłębieniową.

Znaczenie węgla organicznego dla aktywności biochemicznej organizmów glebowych.

14.Oznaczanie zawartości węgla organicznego w różnych rodzajach gleb metodą spektrofotometryczną.

15.Zasady ekstrakcji i oznaczania nitrozoamin w środowisku glebowym. Oznaczanie zawartości nitrozoamin z wykorzystaniem metod chromatograficznych (cienkowarstwowa i HPLC). Jakość i zdrowotność gleb według norm ISO.

Literatura:

1. Paul E.A.: Mikrobiologia i biochemia gleb.Wydawnictwo UMCS,Lublin, 2000

2. Harborne J.B.: Wkologia biochemiczna.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997

3. Freeland J.R.: Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,2008

4. Sadowski Z.: Biogeochemia - wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005

5. Oleszek W., Głowniak K., Leszczeński B.: Biochemiczne oddziaływania środowiskowe. Akademia Medyczna, Lublin, 2001

6. Błaszczek M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

7. Kucharski J., Wyszkowska J.: Ćwiczenia z biochemii gleby. UW-M, Olsztyn, 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.