Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZYR.4A.SI.RROBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie roślin
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść wykładów z przedmiotu "Żywienie roślin" będzie dotyczyła roli składników pokarmowych (makro i mikroskładników) w żywieniu roślin oraz ocenę tych składników pod względem wymagań pokarmowych roślin. Kolejnym istotnym zagadnieniem będzie omawiana tematyka dotycząca środowiska gleby jako źródła składników mineralnych dla roślin. Omówione zostaną także nawozy mineralne i organiczne oraz ich oddziaływanie na środowisko. Student po kursie nabywa umiejętność prawidłowej oceny zakwaszenia gleb, oceny zawartości przyswajalnych składników w glebie oraz potrafi ustalić dawki nawozów mineralnych pod kątem wymagań pokarmowych roślin

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pierwiastki niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Podział oraz rola składników pokarmowych (makroskładników) w żywieniu roślin.

2. Mikroskładniki - zawartość i ich fizjologiczne funkcje w organizmach żywych. Mechanizmy pobierania składników pokarmowych przez rośliny.

3. Środowisko glebowe i jego cechy.

4. Właściwości fizycznochemiczne gleby.

5. Gleba jako źródło składników pokarmowych dla roślin. Zawartość i formy występowania składników pokarmowych w glebie.

6. Nawozy mineralne. Podział, pochodzenie, produkcja, właściwości i stosowanie nawozów mineralnych. Omówienie nawozów wapniowych.

7. Nawozy naturalne i organiczne. Podział, wpływ na środowisko, działanie i stosowanie (obornik, gnojówka, gnojowica, słoma, komposty, resztki pożniwne, torf, odpady przemysłowe i komunalne).

8. Wpływ nawozów mineralnych i naturalnych na środowisko. Uregulowania prawne dotyczące nawożenia i nawozów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Oznaczenie pH gleby i określenie potrzeb wapnowania metodą Schachtschabela.

2. Oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu w glebie metodą Egnera-Riehma.

3. Oznaczenie zawartości przyswajalnego manganu i cynku w glebie metodą Rinkisa.

4. Oznaczenie zawartości potasu, sodu i wapnia w materiale roślinnym metodą fotometrii płomieniowej.

5. Oznaczenie zawartości magnezu i miedzi w roślinach metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

6. Oznaczenie zawartości azotu w nawozach azotowych metodą formalinową.

7. Oznaczenie zawartości rozpuszczalnego w wodzie fosforu w superfosfacie metodą miareczkową.

8. Oznaczenie zawartości chloru w nawozach potasowych metodą miareczkową.

Ćwiczenia terenowe:

Ćwiczenia terenowe będą dotyczyły zapoznania się metodami prowadzenia doświadczeń wazonowych, polowych oraz hydroponicznych. Ponadto studenci zapoznają się z działalnością Stacji Chemiczno-Rolniczej.

1. Metodyka doświadczeń wazonowych, lizymetrycznych, poletkowych, polowych oraz hydroponicznych (kultury wodne). Wyjazd do fitotronu oraz Stacji Doświadczalnej w Prusach.

2. Zapoznanie się z działalnością Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.

2. Gorlach E. 2003. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Gorlacha. Skrypt. Wydanie III poprawione, Wyd. AR Kraków, ss. 162.

3. Mercik S. 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, ss. 287.

Literatura uzupełniająca:

1. Duer I., Fotyma M. 1999. Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. Wyd. IUNG, Puławy.

2. Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. Wyd. PWN, Warszawa 1992, ss. 356.

3. Wiśniowska-Kielian B., Lipiński W. 2007. Ocena składu chemicznego roślin. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Kraków-Warszawa-Wrocław.ss. 68.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.