Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZRP.4A.SI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Zarządzanie przedsiębiorstwem" ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach, poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej. Umiejętnie stosowana nauka może przynieść duże korzyści danemu przedsiębiorstwu i całemu krajowi, lecz nie zniweluje wpływu niekorzystnych warunków obiektywnych, nie zastąpi dobrej praktyki, zdolności organizacyjnych czy trafnego praktycznego myślenia. Zatem studiowanie zagadnień zarządzania nie może ograniczać się jedynie do zapamiętania gotowych twierdzeń, ale powinno przede wszystkim prowadzić do wyrobienia umiejętności myślenia organizacyjnego.

Z tego też powodu w ramach ćwiczeń wykorzystano metodę case study, która umożliwia dostarczenie studentom cennych doświadczeń, biegłości i obserwacji oraz wykorzystania zasobów sprawnego zarządzania w praktyce.

Pełny opis:

Wykłady:

Geneza i charakter wiedzy o zarządzaniu

Elementy procesu zarządzania:

- Planowanie i podejmowanie decyzji i innowacyjność

- Organizowanie

- Motywowanie i przewodzenie

- Kontrolowanie

Zarządzanie informacją

Style zarządzania

Zarządzanie czynnikiem ludzkim

Podnoszenie wydajności w organizacjach

Komunikowanie w organizacji

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do zarządzania

Specyfika pracy menedżerskiej - studium przypadku

Planowanie jako funkcja zarządzania - analiza testowa

Organizowanie - podział pracy w ramach struktur - analiza testowa

Komunikowanie w organizacji

Motywowanie jako funkcja zarządzania - studium przypadku

Przywództwo jako funkcja zarządzania - analiza testowa

Sprawdzenie wiadomości

Kontrolowanie - monitorowanie postępów i sprawowanie kontroli - studium przypadku

Zarządzanie czynnikiem ludzkim - analiza testowa

Proces podejmowania decyzji i innowacyjność w organizacjach - analiza testowa

Zarządzanie informacją

Podnoszenie wydajności w organizacjach - studium przypadku

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach - analiza testowa

Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.