Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZPA.3A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

nabycie umiejętności prowadzenia małego przedsiębiorstwa w agrobiznesie i opanowanie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem

Pełny opis:

Wykłady:1.Podstawowe pojęcia o przedsiębiorstwie, rodzaje przedsiębiorstw, zasady gospodarowania, charakterystyka przedsiębiorstwa według różnych kryteriów (1h)2.Funkcje przedsiębiorstwa, otoczenie, mikro i makro firmy (1h)

3.Stopnie dywersyfikacji produkcji w gospodarstwie i ich powiązanie z alternatywnymi źródłami dochodów (1h)

4.Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, pojęcie przedsiębiorcy, MSP (1h)

5.Cele działania w small biznesie (1h)

6.Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich (1h)

7.Etapy i czynności związane z założeniem firmy - rozpoczęciem działalności gospodarczej (1h)

8.Podatek dochodowy - charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zasad ogólnych (1h)

9.Ewidencja środków trwałych, dochodów pracowniczych, inwentaryzacja (1h)

10.Podatek VAT (1h)

11.Zarządzanie małą firmą - zasady i utrudnienia (1h)

12.Negocjacje w biznesie: film: techniki negocjacji (2h)

13.Obsługa klienta: film: Psychologia obsługi klienta

14.Przetarg - zasady organizacji przetargu (1h)

Ćwiczenia:

1.Podstawowe formy prawne działalności gospodarczej - pojęcie przedsiębiorczości i przedsiebiorcy (3h)

2.Formy działalności pozarolniczej związanej z zasobami gospodarstwa (2h)

3.Etapy zakładania firmy - powody, motywy, korzyści. Samoocena przedsiębiorcy.(2h)

4.Wstępny plan biznesu - ocena pomysłu, oszacowanie kosztów dochodów w firmie handlowej i produkcyjnej (3h)

5.Rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym - Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2h)

6.Ewidencja zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów, obliczenie amortyzacji środków trwałych i wynagrodzenia podatnika (2h)

7.Rozliczenie samochodu - różne formy wykorzystania, rozliczenie firmy z ZUS, inwentaryzacja (2h)

8.Miesięczne i roczne rozliczenie firmy - zasady ogólne, skala podatkowa (2h)

9.Podatek VAT, podatek należny i naliczony, rozliczenie sprzedaży bezrachunkowej (2h)

10.Inscenizacja - negocjacje biznesowe (2h)

11.Zarządzanie małą firmą - przykłady (2h)

12.Zasady obsługi klienta - inscenizacja (2h)

13.Opis sytuacyjny- udział firmy w przetargu (2h)

14.zaliczenie (2h)

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. B.Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa - Łódź, 1999

Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd. Marcus s.c. Łódź, 2004

Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie. Biblioteka Menedżera. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1995

Czarnecki J.; Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wyd. Wszechnicy Podatkowej Consilium, Kraków, 2006

Film: Techniki negocjacji. Synergia Gdańsk, 2006

Film: Psychologia obsługi klienta. Synergia Gdańsk, 2003

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.