Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZAS.2A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Zarządzanie Strategiczne jest zapoznanie z dotychczasowym dorobkiem naukowym i empirycznym w sferze planowania i podejmowania decyzji o charakterze długofalowym, jak również praktyczne wykorzystanie dostępnych metod zarządzania strategicznego.

Pełny opis:

Wykłady:1.Pojęcie strategii i ich podział wg. niektórych kryteriów.(1h)2.Geneza procesu zarządzania strategicznego.(1h)

3.Zasady i fazy zarządzania strategicznego.(1h)

4.Zasada analizy metodą SWOT.(1h)

5.Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy.(1h)

6.Strategie konkurencji wg. zakresu ekspansji, obszaru konkurencji i rodz. przewagi.(1h)

7.Analiza konkurencji w sektorze wg. Portera.(1h)

8.Strategie mini-maxowe.(1h)

9.Macierz Ansoffa.(1h)

10.Strategia dywersyfikacji.(1h)

11.Strategie funkcjonalne.(1h)

12.Niektóre metody planowania strategicznego.(1h)

13.Controlling strategiczny.(1h)

14.Reengineering a zarządzanie strategiczne.(1h)

15.Egzamin.(1h)

Ćwiczenia:

1.Historia i współczesność zarządzania strategicznego. Szkoły zarządzania strategicznego.(1h)

2.Istota i definicje strategii i zarządzania strategicznego. Wpływ otoczenia na strategie rozwoju przedsiębiorstw.(1h)

3.Proces formuowania strategii. Procedura zarządzania strategicznego. Charakterystyka etapów zarządzania.(1h)

4.Proces formuowania strategii. Procedura zarządzania strategicznego. (1h)

5.Wizja i misja przedsiębiorstwa. Znaczenie wizji i misji dla przedsiębiorstwa.Tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa.(1h)

6.Kolokwium. (1h)

7.Analiza strategiczna. Założenia, zakres, źródła informacji oraz odbiorcy analizy strategicznej. (1h)

8.Otoczenie przedsiębiorstwa. Podział i charakterystyka otoczenia. Analiza strategiczna makrootoczenia.(1h)

9.Analiza mikrootoczenia. Zakres i cele analizy otoczenia konkurencyjnego. Konkurencja a współpraca. Metody analizy otoczenia bliższego.(1h)

10.Analiza potencjału strategicznego organizacji. Potencjał materialny i niematerialny organizacji. Metody analizy. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. (1h)

11.Fazy rozwoju sektorów i ich wpływ na strategie przedsiębiorstw. Bariery wejścia i wyjścia. Cykl życia produktu.(1h)

12.Strategie przedsiębiorstw (analiza przypadku). Dyskusja.(1h)

13.Proces globalizacji i jego wpływ za strategie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.(1h)

14.Kolokwium (1h)

15.Zaliczenie

Literatura:

Gieryszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.Kaleta A. Analiza strategiczna w przemyśle, AE Wrocław 1997r.Obłój K.: Strategia organizacji w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.

Porter M.Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1992

Rokita J: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.

Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.