Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.X.BIO2A.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

(część botaniczna)

Cele.

Nauczenie prawidłowej analizy preparatów mikroskopowych. Poznanie budowy i funkcjonowania wybranych organizmów żywych. Poznanie najważniejszych taksonów roślin mających różnorodny wpływ na egzystencję człowieka. Zachęta do późniejszego samodzielnego pogłębiania wiedzy bologicznej.

Treści merytoryczne.

Różnice w budowie komórek pro- i eukariotycznych. Budowa i funkcjonowanie podstawowych struktur komórkowych. Charakterystyka tkanek roślinnych. Biologiczne pojęcie gatunku, przyczyny powstawanie i wymierania gatunków. Podstawy nomenklatury biologicznej. Budowa i modyfikacje organów roślinnych. Przegląd systematyczny najważniejszych rodzin roślin okrytonasiennych. Rozmieszczenie roślin w Polsce, rola gatunków chronionych i bioindykatorów. Zastosowanie genetyki klasycznej i molekularnej w systematyce roślin i zwierząt. Podstawowe pojęcia i osiągnięcia biotechnologii.

Pełny opis:

Plan wykładów w kolejnych tygodniach semestru letniego:(część botaniczna)

1. Kryteria podziału żywych organizmów i poziomy organizacji życia na Ziemi.

2. Budowa i pochodzenie komórki roślinnej. Cykl życiowy komórki.

3. Specjalizacja i pochodzenie tkanek roślin wyższych.

4. Biologiczne pojęcie gatunku i postawy nomenklatury botanicznej.

5. Morfologia korzenia

6. Morfologia pędu.

7. Anatomia korzenia i pędu.

8. Budowa i funkcjonowanie liści.

9. Rozmnażanie roślin. Rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego u roślin kwiatowych.

10. Przegląd wybranych rodzin okrytonasiennych – część 1.

11. Przegląd wybranych rodzin okrytonasiennych – część 1.

12. Rozmieszczenie roślin w Polsce. Przegląd gatunków chronionych i bioindykatorów.

13. Podstawy genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej oraz ich wykorzystanie w systematyce roślin.

14. Wybrane elementy ewolucji roślin wyższych: rola poliploidyzacji w powstawaniu nowych gatunków roślin.

15. Osiągnięcia genetyki molekularnej i biotechnologii w konstrukcji roślin transgenicznych.

Plan ćwiczeń w kolejnych tygodniach semestru:

(pierwsze ćwiczenia 1- godzinne, następne 2-godzinne)

1. Ćwiczenia wprowadzające: zasady mikroskopowania.

2. Budowa mikroskopowa komórki roślinnej.

3. Wykrywanie i lokalizacja roślinnych materiałów zapasowych.

4. Przegląd tkanek roślinnych.

5. Anatomia pędu i korzenia o budowie pierwotnej.

6. Przyrost wtórny w łodydze i w korzeniu.

7. Anatomia i morfologia liścia. Przystosowania w budowie anatomicznej roślin zajmujących różne środowiska.

8. Budowa i klasyfikacja owoców .

Literatura:

I. Literatura do części powtórkowej1. Joachimiak A. Biologia w pigułce. Wydawnictwo Korona Kraków. (część I i II)

2. Solomon, Berg, Martin, Villee. Biologia. MULTICO Ofina Wydawnicza

II. Literatura do ćwiczeń i wykładów

1. Gorczyński T., Ćwiczenia z botaniki. PWN W-wa

2. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Botanika

3. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika; część I i II

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.