Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SZU.UPRIR.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.matrix.ar.krakow.pl/~bkulig
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie znaczenia produkcji roślinnej, zabiegów uprawowych oraz charakterystyka rolniczo-botaniczna waźniejszych gatunków roślin rolniczych z omówieniem technologii uprawy.

Omawiane będą następujące zagadnienia - charakterystyka uwarunkowań produkcji roślinnej w Polsce i UE. Wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych i ich charakterystyka botaniczna. Mechaniczna uprawa gleby, nawożenie, siew w różnych technologiach uprawy. Zabiegi pielęgnacyjne: pielęgnacja mechaniczna, chemiczne zwalczanie chwastów, ochrona przed chorobami i szkodnikami. Przygotowanie do zbioru, różne sposoby zbioru.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce - 1 godz.

2.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcję zbóż w Polsce -1 godz.

3.Technologia uprawy pszenicy ozimej: prowadzenie łanu, technika nawożenia azotowego (2 godz).

4.Uprawa zbóż ozimych: żyta i pszenżyta ozimego na ziarno i na zielonkę - 1 godz.

5.Uprawa jęczmienia ozimego.Uprawa zbóż jarych znaczenie gospodarcze - 1 godz.

6.Uprawa jęczmienia i owsa dla różnych kierunków użytkowania. Mieszanki zbożowe i zbożowo-strączkowe - 1 godz.

7.Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno, CCM i kiszonkę - 1 godz.

8.Ziemniak: pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno glebowe, uprawa roli i nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki - 1 godz.

9.Burak cukrowy i pastewny: pochodzenie i znaczenie gosp., wymagania klimatyczno glebowe, właściwości użytkowe odmian Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe (2 godz)

10.Rośliny oleiste: znaczenie gosp., stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego - 1 godz.

11.Pozostałe oleiste (gorczyca biała, sarepska, słonecznik, dynia). Rośliny włókniste: pochodzenie i znaczenie gosp., wymagania klimatyczno glebowe. Agrotechnika lnu włóknistego i oleistego - 1 godz.

12.Rośliny motylkowate grubonasienne.Uprawa grochu i bobiku - 1 godz.

13.Rośliny motylkowate drobnonasienne.Uprawa i użytkowanie plantacji lucerny i koniczyny czerwonej. Poplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, plony wtóre - 1 godz.

Cwiczenia:

1.Uprawa roli: zadania, uprawki, zespoły uprawek. Zmianowanie, płodozmian, czynniki i elementy zmianowania – 2 godz.

2.Ziemniak: Budowa morfologiczna i anatomiczna bulwy, zabieg podkiełkowywania i pobudzania. Fazy rozwojowe – 2 godz.

3.Burak cukrowy i pastewny: budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia spichrzowego, wartość przemysłowa i pastewna. Rozwój roślin w I i II roku wegetacji – 2 godz.

4.Systematyka roślin zbożowych. Budowa morfologiczna i anatomiczna ziarna, rozpoznawanie nasion, skład chemiczny ziarna zbóż. Budowa kwiatostanu. Fazy rozwojowe zbóż – 2 godz.

5.Pszenica, żyto, pszenzyto: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna kłosa,charakt. i podział odmian rolniczych- 2 godz.

6.Jęczmień, owies: budowa morfologiczna kłosa, podgatunki i odmiany botaniczne, rozpoznawanie podgatunków, jęczmień pastewny a jęczmień browarny.Wartość paszowa ziarna odmian owsa form oplewionych i nagoziarnistych - 2 godz.

7.Kukurydza – budowa morfologiczna rośliny, systematyka, rozpoznawanie podgatunków,skład chemiczny ziarna, grupy wczesności mieszańców - 2 godz.

8. Kolokwium- cząstkowe - 2 godz.

9.Rosliny oleiste: znaczenie gosp., stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego – 2 godz.

10.Rosliny oleiste: rzepak i rzepik – znaczenie gosp., systematyka, budowa morfologiczna i anatomiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju. – 2 godz.

11.Rośliny motylkowe grubonasienne – strączkowe: znaczenie gospodarcze, systematyka, budowa morfologiczna i anatomiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju – 2 godz.

12.Bobik, groch, wyka,soja: morfologiczne i anatomiczne cechy charakterystyczne gatunków,technologia uprawy - 2 godz.

13.Rośliny motylkowate drobnonasienne. Znaczenie gospodarcze, systematyka, budowa anatomiczna i morfologiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju – 2 godz.

14.Koniczyny, lucerny: morfologiczne i anatomiczne cechy charakterystyczne gatunków - 2 godz.

15. Rozpoznawanie nasion, owoców i roślin. Zaliczenie przedmiotu 2 godz.

Literatura:

1.Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL. 1996, praca zbiorowa

2.Szczegółowa uprawa roślin wyd.2. 2003. WAR Wrocław, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

3.Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005. Wieś Jutra, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego

4.Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Ziółek E., Grzywnowicz – Gazda Z., Lipińska M., Ziółek W. 1987. AR Kraków.

5. Strona internetowa wykładowcy: www.matrix.ar.krakow.pl/~bkulig

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli

- zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową,

- potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych

Umiejętności:

- rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

- oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla zalożonych warunków agrotechnicznych.

Kompetencje społeczne:

- rozmuie znaczenie produkcji roślinnej dla bepieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

- ma swiadomość etycznej odpowiedzialności zwiazanej z producją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test + zadania problemowe i/lub obliczeniowe

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne ropoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.