Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.STO.2A.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Katedra Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:Student nabywa umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych, stosowania metod i narzędzi statystyki, wnioskowania statystycznego, statystycznej analizy problemów zarządzania.treści merytoryczne przedmiotu:Podstawowe pojęcia statystyki opisowej, Etapy badań statystycznych. Prezentacja danych statystycznych. Podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy. Badanie współzależności dwóch cech. Badanie współzależności dwóch cech. Wskaźniki korelacji. Szeregi czasowe. Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej. Regresja.

Pełny opis:

Treści programowe wykładów- 15 godz.

1. Zakres i rozwój historyczny dyscypliny naukowej statystyka.- przedmiot badań statystycznych

- definicja statystyki jako nauki

- rodzaj badań statystycznych

- skala pomiaru

- materiał statystyczny i jego prezentacja

- zarys historii rozwoju dyscypliny

2.Elementy kombinatoryki.

- permutacje

- wariacje bez powtórzeń i z powtórzeniami

- kombinacje

3.Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

- definicje prawdopodobieństwa

- prawdopodobieństwo sumy i iloczyn zdarzeń

- prawdopodobieństwo warunkowe

- prawdopodobieństwo całkowite

- wzór Bayesa

4.Problemy agregacji informacji statystycznej(szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze).

- pojęcie cechy statystycznej

- szeregi szczegółowe

- szeregi rozdzielcze

- konstrukcja szeregów rozdzielczych

- rozstęp cechy, liczba klas, rozpiętość klasy

- podział cech

5.Przeciętne miary położenia

- średnia arytmetyczna

- dominanta

- mediana

6.Miary zróżnicowania

- rozstęp cechy

- wariancja i odchylenie standardowe

- współczynnik zmienności

- odchylenie przeciętne

- wskaźniki asymetrii

7.Zmienne losowe i nielosowe

- definicja zmiennej losowej

- podział zmiennych losowych

- definicja zmiennej losowej skokowej

- definicja zmiennej losowej ciągłej

8.Rozkłady zmiennej losowej skokowej

- rozkład dwupunktowy

- rozkład dwumianowy

- rozkład Poissona

9.Rozkłady zmiennej losowej ciągłej, przedziały ufności.

- rozkład jednostajny

- rozkład normalny

- rozkład wykładniczy

- konstrukcja przedziału ufności dla średniej

10.Analiza współzależności, korelacja liniowa

- rodzaje współzależności

- pojęcie kowariancji zmiennej

- współczynnik korelacji liniowej Pearsona

- współczynnik korelacji rang Spearmana

11.Rozkłady zmiennej losowej ciągłej, przedziały ufności

- rozkład jednostajny

- rozkład normalny

- rozkład wykładniczy

- konstrukcja przedziału ufności dla średniej

12.Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym.

- ustalenie rodzaju współzależności

13.Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym.

- metoda najmniejszych kwadratów

- parametry strukturalne i struktury stochastycznej równania

14. Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym

- ustalenie rodzaju współzależności

15. Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym.

- metoda najmniejszych kwadratów

- parametry strukturalne i struktury stochastycznej równania.

Treści programowe ćwiczeń 30 godz.:

1-2. Elementy kombinatoryki- przykłady

3-4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań

5-6. Elementy rachunku prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań

7-8. Problemy agregacji informacji statystycznej (szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze)-przykłady

9-10. Przeciętne miary położenia- zadania

11-12. Miary zróżnicowania - rozwiązywanie zadań

- rozstęp cechy

- wariancja i odchylenie standardowe

13-14. Współczynnik zmienności- rozwiązywanie zadań

- odchylenie przeciętne

- wskaźniki asymetrii

15-16. Zmienne losowe i nielosowe.

zastosowanie-przykłady

17-18. Rozkłady zmiennej losowej skokowej- zadania

19-20. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej, przedziały ufności.

- rozkład jednostajny

- rozkład normalny

- rozkład wykładniczy

- konstrukcja przedziału ufności dla średniej - zastosowanie w zadaniach

21-22. Regresja liniowa i jej praktyczne wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym- przykłady

23-24. Ustalenie rodzaju współzależności-przykłady

25-26. Metoda najmniejszych kwadratów- zadania

27-28. Parametry strukturalne i struktury stochastycznej

29-30. Sprawdzian -zaliczenie.

Literatura:

1. Elementy statystyki w zadaniach, Karol Kukuła, PWN 2003, wyd.II poprawione i rozszerzone.

2. Statystyka matematyczna modele i zadania, Jerzy Greń, PWN.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.