Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.STM.4A.NM.RZAPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Katedra Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: zapoznanie z praktycznymi metodami statystyki matematycznej, które nawiązywałyby w swej treści do prowadzonych analiz podczas pisania prac dyplomowych, podkreślenie niemożności mechanicznego stosowania gotowych formuł konkretniej metody, a poprzedzenie ich rzetelną analizą i sprawdzaniem założeń. Podstawowe treści merytoryczne: analiza opisowa rozkładu empirycznego jednej zmiennej,korelacja i redresja liniowa,analiza dynamiki zjawisk,weryfikacja hipotez statystycznych,metody badania addytywnych struktur ekonomicznych,statystyczna analiza wielowymiarowa.Uwada: proponowane prowadzenie ćwiczeń w grupach laboratoryjnych na pracowni komputerowej

Pełny opis:

Tematy wykładów:1. Dane i podstawowe normy statystyczne (1godz.)2. Zmienna losowa (1godz.)

3. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych (2godz.)

4. Przedziały ufności (1godz.)

5. Weryfikacja hipotez statystycznych-wprowadzenie (1godz.)

6. Parametryczne testy statystyczne (2godz.)

7. Nieparametryczne testy statystyczne (1godz.)

8. Miary współzależności zjawisk (2godz.)

9. Miary dynamiki zjawisk (2godz.)

10.Techniki losowania próby (1godz.)

11.Projektowanie eksperymentów statystycznych (2godz.).

Tematy ćwiczeń:

1. Wybrane rozkłady zmiennej losowej skokowej (1godz.)

2. Wybrane rozkłady zmiennej losowej ciągłej (1godz.)

3. Budowa przedziału ufności dla: średniej, wariancji, współczynnika korelacji (2godz.)

4. Parametryczne testy istotności: dla wartości oczekiwanej, na równość dwóch wartości przeciętnych, współczynnika korelacji liniowej (2godz.)

5. Parametryczne testy istotności: dla parametrów funkcji regresji, dla wariancji, dla dwóch wariancji (2godz.)

6. Test niezależności chi-kwadrat, test zgodności (2godz.)

7. Miary dynamiki zjawisk: przyrosty, indeksy indywidualne i agregatowe (2godz.)

8. Wyznaczenie niezbędnej liczby pomiarów próby, projektowanie eksperymentów statystycznych (3godz.)

Literatura:

Elementy statystyki w zadaniach, K. Kukuła, PWN; Metada Unitaryzacji zerowanej, K. Kukuła, PWN; Statystyka matematyczna modele i zadania, J. Greń, PWN; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. II, W. Krysicki, PWN

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.