Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.STG.3A.NM.RZASU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna i gospodarcza
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: albański
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Prawne pojęcie samorządu i samorzadu terytorialnego (1godz.)

2. Historia samorządu terytorialnego (1godz.)

3. Ustawa o samorządzie gminnym rozwiazania szczegółowe (1godz.)

4. Ordynacje wyborcze i referendum lokalne (1godz.)

5. Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego (1godz.)

6. Samorząd terytorialny w sysemie finansów publicznych (1godz.)

7. Oddziaływanie samorządów terytorialnych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (1godz.)

8. Marketing terytorialny w teorii (1godz.)

9. Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania (1godz.)

10. Repetytorium - zaliczenie przedmiotu (1godz.)

Tematyka ćwiczeń

1. Źródła prawa w zakresie samorządu terytorialnego (1godz.)

2. System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej (1godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego (1godz.)

4. Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego (1godz.)

5. Działalność uchwałodawcza rad gminnych i jej konsekwencje (1godz.)

6. Procedura uchwalania budżetu (1godz.)

7. Interwencjonizm samorządowy narzędzia oddziaływania (1godz.)

8. Marketing terytorialny w praktyce (1godz.)

9. Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania (1godz.)

10. Repetytorium - zaliczenie przedmiotu (1godz.)

Literatura:

Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa

Gintowt-Dziewałtowski W. i inni. 2002. Vademecum radnego. Twigger Warszawa

Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Dioradztwo nr1, s. 59-64

Wojewodzic T., Mikołajczyk J., 2006. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin w Polsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVII, s. 433-441

Efekty uczenia się:

Studenci znaja zasady funkcjonowania samorzadów terytorialnych w Polsce. Potrafią przygotować program wyborczy, potrafią przygotować argumentację dla swoich pomysłów proponowanych w trakcie posiedzeń organów kolegialnych.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za udział w quizach (praca w grupach "partiach"). Punkty uzyskuja również za śledzenie prasy fachowej z zakresu samorzadu, uczestnictwo w posiedzeniu rady gminy oraz udział z skeczach i inscenizacjach sytuacji spotykanych w praktyce. Oceny zgodnie ze skalą punktową ustaloną na początku semestru. Z czesci teoretycznej i wykładów zaliczenie w formie ustnej lub test (do wyboru)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.