Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SEM.3A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie przez studentów podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie pozyskiwania materiałów źródłowych, przygotowywania warsztatu pisarskiego, organizacji pracy i opracowywania oraz opisywania wyników. Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą warunków, które powinna spełniać praca dyplomowa - magisterska.

Pełny opis:

Odliczanie… Natychmiast, wcześniej niż rok przed… - organizacja czasu pracy i zaplanowanie poszczególnych czynności związanych z napisaniem i obroną w terminie. Cele pracy magisterskiej. Umiejętności nabywane w czasie pisania referatów, krótkich opracowań. Sprecyzowanie i weryfikacja tematów prac magisterskich. Temat roboczy i ostateczny pracy. Plan pracy (układ). Cele pracy magisterskiej. Cel główny i cele szczegółowe. Trening: moje cele życiowe. Prezentacja poszczególnych osób.Hipoteza badawcza pracy magisterskiej. Wnioski - opracowywanie krótkich, logicznych, wynikających z pracy i nielicznych wniosków. Streszczenie pracy - dlaczego jest tak ważne? publikacja "Przygotowanie pracy naukowej o tematyce ekonomiczno-rolniczej do publikacji" - pisanie krótkiego streszczenia w małych grupach - dyskusja dot. ew. błędów i poprawek. Zbieranie literatury, fiszki bibliograficzne, prowadzenie notatek. Segregowanie według autora, tytułu. Cytowania czasopism naukowych, czasopism ciągłych, głosów w dyskusji. Przypisy dolne i górne, odsyłacze, skróty (op.cit.)Referowanie dowolnego rozdziału pracy.Referowanie dowolnego rozdziału pracy.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.