Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SD.4s.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel zajęć w semestrze IV:

a) doskonalenie techniki pisania tekstu pracy. budowy tabel, wykresów, schematów

b) nabycie umiejętności interpretacji wyników badań i wnioskowania

c) przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu dyplomowego

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Ustalenie zasad i harmonogramu pracy w trakcie semunarium oraz kryteriów oceny.

2-4. Interpretacja wyników badań - warsztaty praktyczne.

5-6. Przykładowe prezentacje wyników badań prowadzonych przez wykładowców

7-8. Konstrukcja tekstu w pracy magisterskiej. Najczesciej popełniane błędy - warsztaty praktyczne

9-26. Prezentacja wyników badań przez studentów. Konstruktywna dyskusja nad prezentowanymi wynikami pracy, ich interpretacją oraz spólnoscią z założonym celem i zakresem badań.

27-28. Wymogi formalne przystapienia do egzaminu dyplomowego (m.in. archiwizacja pracy w APD)

29-30. Zaliczenie seminarium.

Literatura:

Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Student:

A/ wiedza

- zna zaawansowane metody i narzędzia opisu i poszukiwania zależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi i ekonomiczno-społecznymi,

B/ umiejętności

- potrafi identyfikować zaleznosci między zjawiskami, dokonywać ich opisu i interpretacji,

- potrafi przygotować streszczenie pracy dyplomowej oraz zamiescić niezbedne pliki w APD,

- potrafi pisać tekst o charakterze naukowym,

C/ kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się,

- podejmując polemikę naukową z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie i prezentacja wyników badań (0-20 punktów),

- przedstawienie wydruku rozdziału wynikowego pracy dyplomowej zaakceptowanego przez opiekuna streszczenia pracy (0-7 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 15 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

Bilans nakładu pracy studenta:

- zajęcia seminaryjne - 30 godz.

- konsultacje – 15 godz.

- przygotowanie do cwiczen - 5 godz.

- perzygotowywanie pracy dyplomowej - 140 godz.

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 10 godz.

Razem: 200 godz. : 25 = 8,0 (czyli 8 pkt ECTS)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.