Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SAT.4A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Prawne pojęcie samorządu i samorzadu terytorialnego(1 godz)

Historia samorządu terytorialnego (1 godz)

Ustawa o samorządzie gminnym rozwiazania szczegółowe (1 godz)

Ordynacje wyborcze i referendum lokalne (1 godz)

Działalność uchwałodawcza rad gminnych i jej konsekwencje (1 godz)

Samorząd terytorialny w sysemie finansów publicznych (2 godz)

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego (1 godz)

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych - status sołectwa (1 godz)

Interwencjonizm samorządowy narzędzia oddziaływania (1 godz)

Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym (1 godz)

Marketing terytorialny w teorii i praktyce (2 godz)

Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania (1 godz)

Repetytorium - zaliczenie przedmiotu (1 godz)

Tematyka ćwiczeń

Źródła prawa w zakresie samorządu terytorialnego (1 godz)

System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej (1 godz)

Zadania samorządu terytorialnego (1 godz)

Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego (1 godz)

Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego (1 godz)

Procedura uchwalania budżetu (2 godz)

Nadzór nad samorządem terytorialnym (1 godz)

Projektowanie inwestycji komunalnych przy udziale środków zewnętrznych (1 godz)

Oddziaływanie samorządów terytorialnych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (1 godz)

Budowa strategii rozwoju jednostki terytorialnej (1 godz)

Marketing terytorialny - przykłady (1 godz)

Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym (1 godz)

Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania (1 godz)

Repetytorium - zaliczenie przedmiotu (1 godz)

Literatura:

Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis WarszawaGintowt-Dziewałtowski W. i inni. 2002. Vademecum radnego. Twigger WarszawaWojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Dioradztwo nr1, s. 59-64

Wojewodzic T., Mikołajczyk J., 2006. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin w Polsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVII, s. 433-441

Efekty uczenia się:

Studenci znaja zasady funkcjonowania samorzadów terytorialnych w Polsce. Potrafią przygotować program wyborczy, potrafią przygotować argumentację dla swoich pomysłów proponowanych w trakcie posiedzeń organów kolegialnych.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za udział w quizach (praca w grupach "partiach"). Punkty uzyskuja również za śledzenie prasy fachowej z zakresu samorzadu, uczestnictwo w posiedzeniu rady gminy oraz udział z skeczach i inscenizacjach sytuacji spotykanych w praktyce. Oceny zgodnie ze skalą punktową ustaloną na początku semestru. Z czesci teoretycznej i wykładów zaliczenie w formie ustnej lub test (do wyboru)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.