Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.PBM.5A.SI.RROBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii molekularnej
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wymiar godzinowy 15 x 2 = 30 godzin

Celem wykładów jest omówienie następujących grup zagadnień:

I Struktura i funkcjonowanie genomu pro- i eukariontów (wykłady 1 do 5)

1. Struktura fizyczna DNA

2. Struktura informacji genetycznej w interfazowym DNA

3. Replikacja DNA oraz transkrypcja i regulacja ekspresji genów

4. Pozajądrowy DNA

5. Realizacja informacji genetycznej

II Elementy genetyki molekularnej (wykłady 6 do 8)

6. Mutacje DNA

7. Komórkowe mechanizmy naprawcze

8. Naturalne mechanizmy rekombinacji w genomie

III Metody genetycznych manipulacji (wykłady 9 do 15)

9. Klonowanie DNA

10. Manipulacje genetyczne na pojedynczych komórkach i ich częściach

11. Transformacja genomu obcym DNA

12. Transformacja roślinnego genomu za pomocą wektorów

13. Badanie skuteczności transformacji genetycznej

14. Genetyczne modyfikacje roślin uprawnych

15. Etyczne problemy tworzenia organizmów transgenicznych

Pełny opis:

BIOLOGIA MOLEKULARNA I JEJ ZASTOSOWANIA

Wymiar godzinowy 15 x 2 = 30 godzin

Celem wykładów jest omówienie następujących grup zagadnień:

-struktura i funkcjonowanie genomu pro- i eukariontów (wykłady 1 do 5)

-elementy genetyki molekularnej (wykłady 6 do 8)

-metody genetycznych manipulacji (wykłady 9 do 15)

I STRUKTURA I FUNKCJA GENOMU

1. Struktura fizyczna DNA.

a. hierarchiczna struktura DNA i czynniki ją stabilizujące.

b. biologiczne znaczenie hierarchicznej struktury DNA.

2. Struktura informacji genetycznej w interfazowym DNA.

a. DNA kodujący i niekodujący.

b. ewolucyjne znaczenie multiplikacji genów.

c. struktura genu na wybranych przykładach.

d. fizyczne i chemiczne metody badania struktury DNA.

3. Replikacja DNA oraz transkrypcja i regulacja ekspresji genów.

a. przebieg procesu replikacji.

b. czynniki kontrolujące poprawność replikacji.

c. mechanizm i czynniki kontrolujące poprawność transkrypcji.

d. biologiczne znaczenie regulacji ekspresji genów.

4. Pozajądrowy DNA.

a. DNA mitochondriów i chloroplastów, problemy ewolucyjne.

b. dziedziczenie pozajądrowe.

c. struktura pozajądrowego DNA i jego informacja genetyczna.

d. struktura i funkcja bakteryjnego DNA oraz DNA i RNA wirusów.

e. plazmidy.

5. Realizacja informacji genetycznej.

a. biosynteza białek.

b. kod genetyczny.

c. ewolucja organizmów na poziomie molekularnym.

II ELEMENTY GENETYKI MOLEKULARNEJ

6. Mutacje DNA.

a. rodzaje, mechanizmy i genetyczne skutki mutacji.

b. mechanizmy działania mutagenów.

7. Komórkowe mechanizmy naprawcze.

a. biologiczne znaczenie mechanizmów naprawczych.

b. enzymy uczestniczące w procesach naprawczych genomu.

c. ewolucyjne znaczenie równowagi pomiędzy efektywnością mutagenów i mechanizmów naprawczych.

8. Naturalne mechanizmy rekombinacji w genomie.

a. elementy ruchome (transpozony).

b. stabilność i zmienność genomu.

c. biologiczne znaczenie naturalnych procesów rekombinacyjnych.

III METODY GENETYCZNYCH MANIPULACJI

9. Klonowanie DNA.

a. wydzielanie fragmentów genomu, rola enzymów restrykcyjnych.

b. namnażanie genów w warunkach in vivo i in vitro.

10. Manipulacje genetyczne na pojedynczych komórkach i ich częściach.

a. somatyczna fuzja komórek.

b. transplantacja organelli komórkowych.

11. Transformacja genomu obcym DNA.

a. spontaniczne wnikanie DNA do komórek.

b. stymulowane wprowadzanie DNA do komórek.

c. zastosowania antysensownego DNA.

12. Transformacja roślinnego genomu za pomocą wektorów.

a. pojęcie i przykłady wektorów.

b. transformowanie roślin za pomocą wektorów.

13. Badanie skuteczności transformacji genetycznej.

a. ujawnianie i identyfikacja genów.

b. ujawnianie i identyfikacja produktów transkrypcji i translacji genów.

14. Genetyczne modyfikacje roślin uprawnych.

a. trwałość modyfikacji genetycznych.

b. przykłady i perspektywy zastosowań inżynierii genetycznej.

15. Etyczne problemy tworzenia organizmów transgenicznych.

Literatura:

1. Lubelt Streyer Biochemia (każde wydanie ale im nowsze tym lepiej)

2. J. Barciszewski, K. Łastowski, T. Twardowski: Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie

3. W. Gajewski Genetyka ogólna i molekularna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.